Nhận định Đề thi và đáp án môn Lịch sử

14:50, 27/06/2019
|

(VnMedia) - Dưới đây là nhận định về đề thi và gợi ý đáp án môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do các giáo viên thuộc Tổ Lịch sử thuộc Hệ thống Giáo dục Hocmai thực hiện.

Đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình Lịch sử lớp 11 (10%), 12 (90%), không xuất hiện câu hỏi thuộc chương trình lớp 10. Các câu hỏi phủ đều các cấp độ và bám sát định hướng Bộ đã công bố trước đó. Đề thi không yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc các sự kiện, mốc thời gian, hay nhân vật lịch sử mà thiên về khả năng đánh giá, phân tích hay khái quát vấn đề. Đề thi cũng xuất hiện các câu hỏi có sự liên kết giữa Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới, đặc biệt đề thi xuất hiện nhiều câu hỏi so sánh (6 câu).

Phần lịch sử thế giới có 12 câu hỏi (30%) bao gồm cả chương trình lớp 11 và lớp 12. Kiến thức trải đều các nội dung của lớp 12 và chuyên đề Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1917-1921 của lớp 11. Chuyên đề tập trung nhiều câu hỏi nhất là chuyên đề Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ 1945 – 2000.

Phần lịch sử Việt Nam có 28 câu hỏi (70%) có 3 câu thuộc chương trình lớp 11. Cũng như mọi năm, các câu hỏi Vận dụng cao chủ yếu thuộc phần Lịch sử Việt Nam. Để xử lí các câu hỏi này, học sinh cần nắm vững kiến thức SGK đồng thời cần có cái nhìn tổng quát, xuyên suốt các giai đoạn lịch sử theo chiều thời gian và mối quan hệ không gian (Lịch sử Việt Nam và thế giới) mới có thể giải quyết được những câu hỏi dạng này (Ví dụ câu 29, 26, câu 36). Có thể thấy rõ sự phân bổ các câu hỏi ở từng chuyên đề qua bảng phân tích ma trận đề thi năm 2019 dưới đây:

   

Cấp độ câu hỏi

 

Lớp

Chuyên đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số câu

12
(có 11 chuyên đề)

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

0

1

0

1

2

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 -1991), Liên bang Nga (1991 -2000)

1

0

0

0

1

Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh (1945 – 2000)

1

2

1

0

4

Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

1

1

0

0

2

Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

0

0

1

0

1

Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

0

1

0

0

 

Việt Nam từ năm 1919 - 1930

3

1

2

0

6

Việt Nam từ năm 1930 - 1945

2

1

2

2

7

Việt Nam từ năm 1945- 1954

1

1

0

1

 

Việt Nam từ năm 1954 - 1975

3

2

0

2

 

Việt Nam từ năm 1975 - 2000

2

0

0

0

 

11
(có 2 chuyên đề)

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa XH ở Liên Xô từ năm 1917-1945

1

0

0

0

1

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

0

1

1

1

3

 

Tổng số câu

15

11

7

7

27

 

Tỉ lệ (%)

56%

41%

26%

26%

100%

 

 

 

Gợi ý Đáp án môn lịch sử - kỳ thi THPT Quốc gia 2019

 

 

 

 

Mã đề:

315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

C

 

11

A

 

21

C

 

31

A

2

D

 

12

C

 

22

B

 

32

C

3

B

 

13

B

 

23

A

 

33

B

4

B

 

14

C

 

24

D

 

34

D

5

C

 

15

C

 

25

D

 

35

D

6

A

 

16

C

 

26

C

 

36

A

7

C

 

17

B

 

27

B

 

37

A

8

D

 

18

D

 

28

D

 

38

D

9

B

 

19

D

 

29

A

 

39

B

10

C

 

20

D

 

30

D

 

40

C


 

Hoàng Hải


Ý kiến bạn đọc