Đại biểu Quốc hội: Tính giảm chi phí khi giảm một đại biểu là thiển cận

17:28, 10/06/2019
|

 - Thảo luận về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nói về việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “Nói việc giảm bao nhiêu tiền trên một đại biểu tôi nghĩ nó rất thiển cận và có một cái gì đó rất đau lòng".

Sáng nay (10/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Vấn đề giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh được nhiều Đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Cân nhắc quy định giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND

Theo đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Bình Phước), việc tăng hay giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện hoặc Trưởng, Phó ban của HĐND cần cân nhắc. “Cá nhân tôi đồng tình quan điểm giữ nguyên, vì luật này mới thông qua và đi vào thực hiện hơn 3 năm mà bây giờ lại xáo trộn biên chế về tổ chức bộ máy". Đại biểu tỉnh Bình Phước cũng cho rằng, cần xem xét việc tăng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân có tương xứng với giảm 1 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân hay không.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cũng đề nghị, việc giảm một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, huyện không nên cứng nhắc  trong quy định quản về lý biên chế chuyên trách HĐND, tùy điều kiện, tình hình, quy mô, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn mà yêu cầu bố trí từ 1 đến 2 Phó Chủ tịch cho phù hợp. Số lượng cấp phó sẽ nằm trong tổng khung số lượng cấp phó đã quy định ở từng cấp.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang)
Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang)

Đại biểu Cao Thị Giang (Quảng Bình) thì cho rằng, giảm đồng loạt Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và cấp huyện ở tất cả các địa phương là không hợp lý. Đại biểu tỉnh Quảng Bình đề nghị quy định đối với các tỉnh, thành loại 1 thì có 2 Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách, các tỉnh loại 2, loại 3 thì chỉ bố trí 1 phó chủ tịch hoạt động chuyên trách.

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (Bình Phước) cũng nhấn mạnh, việc giảm đi một chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố cần phải được cân nhắc thận trọng.

 “Theo phương án của Chính phủ tức là giảm cào bằng tất cả các địa phương, kể cả TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và các chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, quận cũng giảm cào bằng là không hợp lý, chưa có tính thuyết phục cao.” – Đại biểu Hạnh nêu quan điểm.

Theo Đại biểu Hạnh, nếu không xét điều kiện thực tiễn của từng địa phương đơn vị mà chỉ giảm cơ học thì không hiệu quả, dẫn đến việc phải sửa luật thường xuyên.

Xây dựng Luật không thể “nhắm vào việc giảm biên chế”

Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đánh giá tác động, có 1 tỉnh đề nghị giảm Phó Chủ tịch HĐND và Ban soạn thảo đã đưa ra quy định dựa trên ý kiến đó. “Mặc dù tôi biết Đảng có Nghị quyết về việc này nhưng Nghị quyết cũng phải dựa trên thực tiễn đánh giá. Tôi lấy ví dụ vậy để muốn nói đến tính khách quan và tính thực tiễn trong sửa luật và bổ sung luật” - bà Tâm nói.

Thứ hai, theo đại biểu TP Hồ Chí Minh, phải căn cứ vào vị trí, vai trò, nhiệm vụ quyền hạn, chức năng của các tổ chức để tính toán quy định của pháp luật đảm bảo đạt mục tiêu mà luật đặt ra.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm

Nhấn mạnh “luật đặt ra chính là đời sống thực tiễn đặt ra chứ không phải duy ý chí chúng ta đặt ra”, bà Tâm nói: “Quốc hội phải có trách nhiệm tổ chức ra một HĐND ở các cấp cho phù hợp, cấp tỉnh, huyện, xã như thế nào chứ không phải chúng ta nhắm vào mục tiêu là phải giảm biên chế rồi đặt ra những vấn đề đi ngược lại với mục đích mà chúng ta xây dựng luật, cũng như quan điểm Chính phủ đưa ra rất hay, tiến bộ nhưng nó có mâu thuẫn hay không với những điều khoản mà chúng ta đề nghị sửa. Tôi đề nghị Chính phủ, Quốc hội suy nghĩ thêm".

So sánh các điều khoản sửa đổi trong Luật Tổ chức Chính phủ so với yêu cầu thực tiễn của địa phương và vận hành chung của cả nước, bà Tâm đặt câu hỏi: “Chính phủ khi đặt vấn đề này ra có nghĩ hiện nay địa phương cần phân cấp cái gì? Năng lực tổ chức bộ máy ở địa phương, chính quyền địa phương có thể làm việc gì, để từ đó phân định ra, phân công nhau làm tốt việc đó, có lợi cho dân, cho nước? Không phải cơ quan này phải làm việc này, cơ quan kia phải làm việc kia. Không phải là vấn đề tranh giành với nhau để làm việc mà vấn đề là ở đâu, cơ quan nào làm việc đó tốt hơn cho dân cho nước".

Nói về số lượng đại biểu trong bộ máy, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết đồng ý trong chừng mực nào đó cần xem xét để giảm số lượng đại biểu một cách hợp lý, tuy nhiên, theo bà Tâm, “đây là cơ quan dân cử, cần có tiếng nói rộng rãi, có sự đại diện hợp lý cho nhân dân nên cũng không chỉ nhìn vào số lượng đó để giảm 1 đại biểu thì giảm bao nhiêu kinh phí".

“Tôi nghĩ rằng đánh giá tác động như vậy là phiếm diện và một cái nhìn cận cảnh không cần thiết. Mặc dù đồng tiền của dân đóng thuế, của dân là rất quan trọng, song, để nói việc giảm bao nhiêu tiền trên một Đại biểu tôi nghĩ nó rất thiển cận và có một cái gì đó rất đau lòng". Theo đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, quan trọng phải xem xét là một đại biểu đại diện cho được bao nhiêu dân, có làm đại diện cho dân được hay không.

“Nói đến Phó Chủ tịch cũng vậy, tôi đề nghị phải trên nguyên tắc là hiệu quả, hiệu lực của tổ chức bộ máy đó để chúng ta tính toán chứ không phải chỉ vấn đề tiền và cũng không phải một cách máy móc là vấn đề biên chế. Tôi đề nghị Quốc hội cân nhắc kỹ vấn đề này” - bà Tâm nói thêm và nhấn mạnh, Quốc hội “đừng vì một yếu tố nào mà đánh mất vai trò của cơ quan dân cử"

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc