Cơ sở pháp lý nào cho hình thức kỷ luật "phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc"?

06:37, 12/06/2019
|

 - Góp ý cho Dự thảo Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng, dự án luật phải “nghiêm chỉnh thảo luận thêm nữa mới trình Quốc hội thông qua” vì có rất nhiều ý kiến.  Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, do các Luật đều chưa có cơ sở pháp lý như thế nào là khiển trách, như thế nào là cảnh cáo, buộc thôi việc nên đã “nảy sinh cả một hình thức là phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc…

Thứ nhất, theo đại biểu Lê Thanh Vân, là trách nhiệm kỷ luật ở cả 2 đạo luật đều chưa có và đây là một cơ sở pháp lý quan trọng, nếu không quy định sẽ khiến cho việc tùy tiện áp dụng các hình thức kỷ luật mà không có căn cứ nào.

“Như thế nào là khiển trách, như thế nào là cảnh cáo, buộc thôi việc thì không có căn cứ, nảy sinh cả một hình thức là phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc. Tôi đề nghị phải có một chương về trách nhiệm kỷ luật trong cả 2 đạo luật” - đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Đại biểu Lê Thanh Vân
Đại biểu Lê Thanh Vân

Cùng quan điểm với đại biểu Lê Thanh Vân, đại biểu Triệu Thị Huyền (Yên Bái) đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu làm rõ thêm tính chất của 2 khái niệm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng được quy định trong điểm a và điểm b khoản 1 Điều 80. “Ranh giới giữa 2 khái niệm này rất mơ hồ, khó phân định, dẫn đến việc áp dụng hình thức thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trong nhiều trường hợp chưa thuyết phục. Nhiều khi thực hiện chủ quan, áp đặt gây bất lợi cho người vi phạm hoặc không xử lý đến nơi, đến chốn đối tượng vi phạm” - đại biểu Triệu Thị Huyền nêu rõ.

Theo đại biểu tỉnh Yên Bái, làm rõ được 2 khái niệm trên sẽ dễ dàng trong việc áp dụng các hình thức kỷ luật nặng, nhẹ khác nhau, đồng thời tránh tình trạng nể nang, áp đặt ý chí chủ quan trong xử lý của người có thẩm quyền, hay người vi phạm xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật dẫn đến tham nhũng trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự công bằng trong áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với các đối tượng cán bộ, công chức. Đặc biệt, đối với đội ngũ công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm dẫn đến phải thi hành kỷ luật.

Tại Dự thảo Luật Cán bộ, Công chức có quy định cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách đến cách chức không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm trong thời gian 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực; hết thời hạn này nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Góp ý cho xây dựng Luật, đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) cho rằng, quy định này mang tính chất nhân văn nhưng chưa hợp lý. “Theo tôi, quy định này cần căn cứ vào hành vi vi phạm kỷ luật là gì, đối tượng vi phạm là ai, mức độ vi phạm đến đâu. Nếu quy định đồng loạt hết 12 tháng thì được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm thì không ổn lắm. Thực tế đã có rồi, khi có dư luận thì mở quy định ra đúng là hoàn toàn đúng luật nhưng chưa hợp lý".

Đại biểu Võ Thị Như Hoa (TP Đà Nẵng) thì cho rằng, quy định cụ thể đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, có nghĩa là, vẫn có thể xem xét bổ nhiệm lại chức vụ đó hoặc chức vụ khác tương đương và chỉ bị hạn chế đối với việc bổ nhiệm ở chức vụ cao hơn. Quy định như vậy trái với Quyết định số 105 ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị. Đề nghị Bộ Nội vụ có rà soát để điều chỉnh cho phù hợp” - đại biểu Võ Thị Như Hoa nêu ý kiến.

Đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng)
Đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng)

Đại biểu Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) đề nghị cần quy định vào Điều 46 là phải có việc hạ ngạch. “Xét nâng ngạch được thì phải hạ ngạch được. Có trường hợp là Giám đốc sở bị xử lý kỷ luật phân công làm cán bộ bình thường, nhưng vẫn giữ ngạch chuyên viên cao cấp, lại đi làm tham mưu cho trưởng phòng, phó phòng giữ ngạch chuyên viên chính, tôi thấy bất hợp lý và không hợp với nguyên tắc trên” - đại biểu Hồng Vân nêu ví dụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Giải trình các vấn đề mà đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sẽ không sử dụng khái niệm “nghiêm trọng”, “ít nghiêm trọng”. Về việc nhiều đại biểu đề nghị giữ nguyên hình thức giáng chức theo mức độ vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, qbáo cáo về xử lý cán bộ hàng năm, đến nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được một hình thức nào xử lý giáng chức, chỉ có giáng cấp đối với lực lượng vũ trang.

“Vấn đề này qua khảo sát, đề nghị các đại biểu nghiên cứu thêm để đóng góp để mang tính khả thi cao về hình thức giáng chức” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị. Về việc xử lý đối với cán bộ, công chức vi phạm trong thời gian còn đương chức khi đã nghỉ hưu, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tính pháp lý của các hình thức xử lý kỷ luật sau khi đã thôi làm nhiệm vụ, nghỉ hưu.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc