Chính phủ đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức, đại biểu Quốc hội muốn giữ

19:47, 24/05/2019
|

(VnMedia) - Trong Dự thảo Luật Công chức viên thức, Chính phủ đề nghị bỏ hình thức giáng chức với cán bộ để tránh tình trạng nể nang, không cách chức mà chỉ giáng chức cán bộ sai phạm. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật đề nghị giữ như cũ…

Chiều nay (24/5), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Liên quan đến nội dung không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào 2 phương án.

Theo đó, phương án 1 là không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức.

“Quy định đồng thời 2 hình thức kỷ luật “giáng chức” và “cách chức” áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dễ dẫn đến tình trạng nể nang, chỉ áp dụng hình thức “giáng chức” thay vì phải áp dụng hình thức “cách chức” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giải thích.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức là không phù hợp với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm. Bởi vì, hình thức “giáng chức” thực chất là bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn, trong khi đó tại vị trí được bổ nhiệm đã xác định đủ số lượng lãnh đạo, quản lý.

“Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh, sự nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng lợi dụng quy định để xử lý kỷ luật ở mức độ nhẹ hơn thì không nên tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức" - ông Lê Vĩnh Tân nói.

Còn theo phương án 2 thì sẽ giữ hình thức kỷ luật giáng chức như Luật Cán bộ Công chức hiện hành. Những người có quan điểm này cho rằng, quy định hình thức xử lý kỷ luật “giáng chức” đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao. Việc bỏ đi một hình thức kỷ luật sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý.

Đối với 2 phương án trên, Dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội đề xuất theo phương án không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức (phương án 1).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Tuy nhiên, thẩm tra Tờ trình nói trên, Ủy ban Pháp luật cho biết, nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành phương án 2 tiếp tục giữ quy định về hình thức kỷ luật “giáng chức”, vì cho rằng về mặt pháp lý, quy định hình thức xử lý kỷ luật “giáng chức” đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao và thực tế thời gian qua căn cứ vào quy định này của Luật Cán bộ, công chức hình thức kỷ luật “giáng chức” cũng đã được áp dụng.

Kỷ luật cán bộ về hưu: Ai bổ nhiệm chức "nguyên" mà cắt?

Về nội dung kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, qua tổng hợp, ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính pháp lý vì đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật; hệ quả pháp lý của việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm, theo đó những văn bản, quyết định của những người này ký còn hiệu lực hay không...

Ông Lê Vĩnh Tân cho biết, về vấn đề này, Chính phủ nhận thấy dự thảo Luật đã bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu tại Điều 84 Luật Cán bộ Công chức.

“Quy định như vậy là phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật, đúng với tính chất của đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu là “đối tượng khác” so với cán bộ, công chức. Do đây là hình thức xử lý kỷ luật mới, đối tượng áp dụng tương đối rộng nên quá trình thực hiện có thể phát sinh một số vấn đề pháp lý khác nhau đối với các đối tượng khác nhau. Vì vậy, những nội dung này Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép quy định chi tiết ở Nghị định" - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân báo cáo.

Thẩm tra về quy định này, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ nghiên cứu quy định về các hình thức xử lý kỷ luật phải bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cá nhân về vật chất, tinh thần mà người có hành vi vi phạm đã được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu để có tính răn đe, thuyết phục cao hơn. Đồng thời, phải làm rõ được nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Thảo luận tại Tổ về vấn đề này, đại biểu Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) cho rằng, xử lý cán bộ công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu quy định cắt “nguyên”, nhưng thực tế thì không có chức danh này vì không ai bổ nhiệm chức danh này.

“Cần có quy định thiết thực hơn, ví dụ khi ông đương chức được hưởng chế độ bậc 1, thì tính từ thời điểm ông vi phạm đến khi nghỉ hưu quy ra phạt tiền" - đại biểu Gia nêu ý kiến.

Còn đại biểu Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) thì nêu ý kiến: “Ông về hưu được quyền lợi gì thì khi bị kỷ luật, ông không được hưởng nữa, chứ chỉ khiển trách cảnh cáo chả giải quyết được gì. Phải xem hết sức chặt chẽ, thậm chí truy thu phần phụ cấp trách nhiệm vì anh chưa làm hết trách nhiệm, chứ không thì không mang tính răn đe".

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc