Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh với Thiếu tướng Lê Đình Nhường

20:01, 12/04/2019
|

(VnMedia) - Ngày 12/4/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường kể từ ngày 12/4/2019.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Lê Đình Nhường, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, phát biểu tại phiên họp
Tướng Lê Đình Nhường (đứng) tại một phiên họp tổ của Quốc hội

Quyết nghị này căn cứ trên ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 9094-CV/TW ngày 20/3/2019 của Văn phòng Trung ương; Căn cứ Tờ trình số 1140/TTr-UBQPAN14 ngày 5/4/2019 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Tờ trình số 286/TTr-BCTĐB ngày 11/4/ 2019 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33 ngày 12/4/2019.

Hôm 6/12/2018, cùng với các tướng Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Ba, Đặng Ngọc Nghĩa, ông Lê Đình Nhường đã bị Ủy ban KTTƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Trước đó, tại kỳ họp 30, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị với cương vị là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát và các cán bộ nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc