Lãnh đạo cũng không được là công chức suốt đời

19:49, 17/04/2019
|

 - Đối với tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, sẽ chỉ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn chứ không phải là công chức...

Đây là một trong những nội dung nổi bật của Dự thảo Luật Cán bộ, công chức, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ngày 17/4.

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Tại phiên họp này, Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung không tiếp tục quy định đối tượng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức trong dự thảo Luật; thực hiện chế độ hợp đồng làm việc đối với viên chức, dự thảo Luật quy định theo hướng đối với tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn.

Đồng thời, bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu tại khoản 16 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 84 của Luật Cán bộ công chức về áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác.

Về các vấn đề Chính phủ xin ý kiến, trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng là công chức theo hướng: không tiếp tục quy định lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức; đối với lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện (áp dụng) chế độ công chức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

Về thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới, qua thảo luận về vấn đề này, trong Ủy ban Pháp luật hiện có hai loại ý kiến khác nhau.

Theo đó, đa số ý kiến tán thành phương án tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn.

Quy định như vậy bảo đảm thể chế, bám sát yêu cầu của nghị quyết Trung ương, tạo được sự khác biệt căn bản giữa “công chức” và “viên chức”, khắc phục được hạn chế trong quản lý đội ngũ viên chức là “vào dễ, ra khó”, tạo thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn viên chức phù hợp với vị trí việc làm; đồng thời bảo đảm được cơ chế cạnh tranh, tạo động lực để viên chức đã được tuyển dụng liên tục phấn đấu nâng cao trình độ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Một số ý kiến tán thành phương án quy định: Viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới viên chức được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là dự án Luật quan trọng để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị, hệ thống cán bộ công chức, viên chức; đồng thời góp phần cụ thể hóa Hiến pháp 2013 và giải quyết những bất cập vướng mắc của pháp luật hiện hành.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc bổ sung thêm một số nội dung mới như về liên thông, cơ chế chính sách tài năng nhân tài, cơ chế phân công phân cấp phân quyền, chế độ trách nhiệm cơ chế kiểm tra thanh tra giám sát trong phân cấp phân quyền, cân nhắc nội dung vấn đề nào quy định trong luật, nội dung nào giao cho Chính phủ hướng dẫn thực hiện; tiếp tục nghiên cứu về việc có quy định tuổi của cán bộ, công chức, viên chức trong luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có thêm đánh giá tác tác động một cách sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn các chính sách mới được quy định trong dự thảo Luật như chính sách đối với người tài; sắp xếp lại công chức, viên chức trong tổng thể hệ thống bộ máy.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc