Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

16:31, 16/04/2019
|

Sáng 16/4, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Lễ công bố và trao một loạt quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định: điều động bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh làm Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia;

Điều động ông Trần Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển;

Điều động ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ làm Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị;

Bổ nhiệm ông Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý đăng ký kinh doanh làm Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

Bổ nhiệm ông Tăng Ngọc Tráng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư;

Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Khởi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bổ nhiệm đồng chí Đặng Đức Anh, Trưởng ban Ban dự báo kinh tế vĩ mô, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội quốc gia;

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư.

(Chinhphu.vn)


Ý kiến bạn đọc