Thi THPT Quốc gia 2019: Nhận định và gợi ý giải Đề kiểm tra chất lượng môn tiếng Anh của Hà Nội

19:47, 28/03/2019
|

- Mặc dù đề kiểm tra chất lượng môn tiếng Anh của sở GD-ĐT Hà Nội “dễ thở” hơn so với đề thi THPT quốc gia 2018, nhưng trong đề xuất hiện cả các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp ngoài chương trình học. Học sinh học chắc sách giáo khoa có thể làm được 5-6 điểm.

Theo nhận định về Đề kiểm tra chất lượng môn tiếng Anh của Hà Nội do các thầy cô giáo Tổ Anh thuộc Trung tâm Giáo dục Hocmai thực hiện, đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh của sở GD-ĐT Hà Nội “dễ thở” hơn so với đề thi THPT quốc gia 2018. Đề thi hoàn toàn phù hợp với học sinh đang trong giai đoạn ôn thi học kỳ và chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Tuy nhiên, nội dung và phạm vi đề thi, tổng quan phạm vi kiến thức đề thi có phổ rộng cả chương trình THPT, có xuất hiện cả các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp ngoài chương trình học.

Cụ thể, các chuyên đề ngữ pháp cơ bản nằm ở chương trình lớp 12, với câu điều kiện, giới từ, mệnh đề quan hệ. Chủ đề từ vựng quen thuộc nằm rải rác từ lớp 10-11-12.

Các cấu trúc ngữ pháp nâng cao, ngoài chương trình học bao gồm: Cấu trúc nâng cao về mệnh đề nhượng bộ, cấu trúc đặc biệt với so/such, các collocation nằm ngoài chương trình học.

Đánh giá về độ khó và sự phân bổ kiến thức, các giáo viên môn tiếng Anh của Hocmai cho biết, tỷ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu so với vận dụng, vận dụng cao là 60:40. Học sinh có thể dễ dàng đạt điểm trên trung bình.

Đáng chú ý, đề thi sắp xếp không theo độ khó tăng dần mà đan xen các câu hỏi khó dễ trong từng dạng bài.

Đề kiểm tra chất lượng năm nay có sự thay đổi về đơn vị kiến thức được kiểm tra trong từng dạng bài. Ví dụ, bài trọng âm 2 câu đều kiểm tra 3 âm tiết. Dạng bài phát âm thường là dạng bài gỡ điểm, nhưng đề thi lại xuất hiện 1 câu hỏi ở mức khó hơn.

Các câu hỏi khó tập trung vào từ vựng như: Tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, các câu từ vựng trong phần hoàn thành câu và đọc hiểu.

Phần đọc hiểu và điền từ nhẹ nhàng hơn so với đề thi THPT quốc gia 2018.

Đề thi tăng độ khó ở phần cấu trúc ngữ pháp và từ vựng ở phần hoàn thành câu, từ vựng ở phần tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa nhưng đọc hiểu và điền từ độ khó giảm so với đề thi THPT quốc gia 2018.

“Đề thi của sở Hà Nội hoàn toàn phù hợp với mục tiêu khảo sát chất lượng. Học sinh học chắc sách giáo khoa có thể làm được 5-6 điểm.” – Các giáo viên Tổ Anh nhận định.

So sánh với Đề tham khảo 2019 và Đề thi chính thức 2018:

  Tiêu chí

  Đề Sở GD-ĐT Hà Nội

  Đề tham khảo 2019

  Đề chính thức năm 2018

  Cấu trúc đề thi

  - 50 câu trắc nghiệm với 11 dạng bài quen thuộc

- Đề  thi không sắp xếp theo độ khó tăng dần mà đan xen các câu hỏi khó dễ trong từng dạng bài

- Gỉam số lượng câu trong phần đọc hiểu từ 15 xuống còn 13 câu

- Tỷ lệ số câu hỏi ngữ pháp/từ vựng trong phần hoàn thành câu: 6/8. Điều này có nghĩa tăng số hỏi từ vựng, khác với đề tham khảo là tăng số câu ngữ pháp

  - 50 câu trắc nghiệm với 11 dạng bài quen thuộc

- Đề thi không sắp xếp theo độ khó tăng dần mà đan xen các câu hỏi khó dễ trong từng dạng bài

- Gỉam số lượng câu trong phần đọc hiểu từ 15 xuống còn 13 câu

- Tăng số câu hỏi ngữ pháp trong phần hoàn thành câu từ 6 lên 8 câu.

  - 50 câu trắc nghiệm với 11 dạng bài quen thuộc

- Đề thi không sắp xếp theo độ khó tăng dần mà đan xen các câu hỏi khó dễ trong từng dạng bài.

- Tỷ lệ số câu hỏi ngữ pháp/từ vựng trong phần hoàn thành câu: 6/6

  Phạm vi đề thi

  Phổ rộng cả chương trình THPT, có xuất hiện cả từ vựng và cấu trúc ngoài chương trình học

- Ngoài 3 chuyên đề ngữ pháp cơ bản trong SGK 12 thì xuất hiện thêm các ngữ pháp nâng cao ngoài chương trình THPT

- Các câu hỏi từ vựng ngoài chương trình học chiếm khoảng 10%

  - Phổ rộng cả chương trình THPT, có xuất hiện cả từ vựng và cấu trúc ngoài chương trình học

- Các câu hỏi ngữ pháp chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12

- Các câu hỏi từ vựng ngoài chương trình học chiếm khoảng 10%

  - Phổ rộng cả chương trình THPT, có xuất hiện cả từ vựng và cấu trúc ngoài chương trình học

- Các câu hỏi ngữ pháp nằm rải rác từ lớp 10 đến lớp 12.

- Các câu hỏi từ vựng ngoài chương trình học chiếm khoảng 20%

Nội dung đề thi

  - Bao gồm 8 dạng bài kiểm tra: Ngữ âm, cách sử dụng từ, cấu trúc ngữ pháp, chức năng giao tiếp, kỹ năng viết và kỹ năng đọc hiểu

- Các chủ đề ngữ pháp như: Câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, giới từ

- Chủ đề bài đọc quen thuộc, nằm trong các chủ đề chương trình THPT (Society, Technology)

  - Bao gồm 8 dạng bài kiểm tra: Ngữ âm, cách sử dụng từ, cấu trúc ngữ pháp, chức năng giao tiếp, kỹ năng viết và kỹ năng đọc hiểu

- Các chủ đề ngữ pháp như: Mạo từ, câu điều kiện, thì động từ, liên từ, giới từ, quá khứ phân từ, danh động từ

- Chủ đề bài đọc quen thuộc (Technology, Education) nằm trong các chủ đề chương trình THPT

  - Bao gồm 8 dạng bài kiểm tra: Ngữ âm, cách sử ụng từ, cấu trúc ngữ pháp, chức năng giao tiếp, kỹ năng viết và kỹ năng đọc hiểu

- Các chủ đề ngữ pháp như: Thì động từ, câu điều kiện, moal perfect, động từ nguyên thể, câu hỏi đuôi, tỉnh lược mệnh đề quan hệ

- Chủ đề bài đọc quen thuộc, nằm trong các chủ đề trong chương trình THPT

  Số câu VDC

 15 câu

 10 câu    

 20 câu

Đề kiểm tra chất lượng môn tiếng Anh 2019 của Hà Nội: 

 

 

 

 

 

Gợi ý đáp án

Gợi ý đáp án

 Hoàng Hải


Ý kiến bạn đọc