Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Thi hành án hình sự

10:43, 09/01/2019
|

 - Ngày mai (10/1), Thường vụ Quốc hội sẽ có phiên thảo luận về những điểm còn có ý kiến khác nhau của Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Đây là một dự thảo luật lớn, có nhiều vấn đề phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiều người, đến quyền công dân, đến việc sửa đổi, bổ sung 114/182 điều và còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Luật Thi hành án hình sự năm 2010 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2010 tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Sau hơn 8 năm thi hành luật, bên cạnh kết quả đạt được, luật đã bộc lộ những bất cập, hạn chế.

Theo đó, một số quy định đến nay đã không còn phù hợp, đặc biệt, từ năm 2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp mới và nhiều bộ luật, luật có nội dung liên quan đến thi hành án hình sự nên các quy định của Luật Thi hành án hình sự hiện hành không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định pháp luật có liên quan.

Do đó, việc sửa đổi Luật Thi hành án hình sự năm 2010 “là yêu cầu cấp thiết”, theo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14.

Cúng theo ông Tô Lâm, Luật cần bổ sung các quy định về việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật đối với pháp nhân thương mại phạm tội; quy định về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của tòa án và các quy định khác có liên quan trong việc quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; về nghĩa vụ của người chấp hành án cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo; việc lao động phục vụ cộng đồng của người chấp hành án cải tạo không giam giữ…

Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp vừa qua có 16 Chương, 232 Điều. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, dự án luật mở rộng phạm vi điều chỉnh về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; về thi hành bản án; về quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp…

Thảo luận tại Hội trường ngày 19/11 về dự án luật này, đa số các đại biểu đã phát biểu ý kiến đều tán thành với sự cần thiết, với tên gọi, phạm vi sửa đổi luật này với tinh thần để tiếp tục thể chế hóa nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, để cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, trong đó có phần về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là để khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành cũng như thực tế tổ chức thi hành án hình sự hiện nay.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đánh giá, mặc dù đã có nhiều cố gắng và có nhiều điểm mới nhưng nội dung của dự án luật này vẫn đang còn nhiều điểm quy định còn khá chung, chưa rõ được cơ chế, thủ tục, trình tự, trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ trong một số chế định nên cần được các cơ quan phối hợp và làm rõ hơn, cụ thể hơn để bảo đảm cho việc khả thi và nhất là khi triển khai thực hiện. Có những vấn đề mới như là thi hành án đối với pháp nhân thương mại, các biện pháp tư pháp, vấn đề thi hành án phạt tù có điều kiện theo Điều 66 Bộ luật Hình sự, vấn đề quyền và nghĩa vụ của pháp nhân, người chấp hành án, nhất là những vấn đề mới như quyền kết hôn, quyền hiến mô bộ phận cơ thể người v.v.

Vấn đề lao động của phạm nhân, trong tạm giam, trại tạm giam hay ngoài khu vực tạm giam, trại tạm giam, vấn đề quyền, nghĩa vụ, vấn đề quản lý lao động của phạm nhân như thế nào hay đặc biệt là vấn đề thi hành đối với người chưa thành niên, vấn đề người nước ngoài, trẻ em dưới 36 tháng tuổi theo mẹ hoặc cha ở trong các trại giam, trại tạm giam… cũng là vấn đề được các đại biểu nêu ý kiến.

Đáng chú ý và được nhiều đại biểu cho ý kiến chính là những quy định liên quan đến pháp nhân thương mại.

Theo đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng), theo quy định tại Điều 35 và Điều 37 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Tuy nhiên, dự thảo luật lần này chưa có quy định nào về thi hành án án phạt tiền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa Bộ luật Hình sự và các luật khác có liên quan.

Còn đại biểu Trần Tất Thế (Hà Nam) cho biết, Bộ luật Hình sự năm 2015 và dự thảo luật quy định 4 hình thức xử lý đối với pháp nhân trong thương mại, gồm: đình chỉ hoạt động có thời hạn; đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; đình chỉ kinh doanh, hoạt động một số lĩnh vực nhất định; cấm huy động vốn.

“Nhưng riêng đối với hình phạt bản án tuyên đình chỉ hoạt động vĩnh viễn tại Điều 175, Điều 176, Điều 177 dự thảo luật thì thi hành án như thế nào khi pháp nhân đó không tồn tại, không còn tư cách chủ thể để thực hiện. Hàng loạt vấn đề xử lý như bảo hiểm, nợ, thuế, chế độ đối với người lao động, tài sản pháp nhân, v.v... giải quyết như thế nào để vừa bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của pháp nhân, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, lợi ích của nhà nước cần làm rõ trong dự thảo luật.” – đại biểu Trần Tất Thế đặt vấn đề.

Cũng theo đại biểu Nam, tại Điều 173 khoản 3 quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động của pháp nhân phạm tội là chỉ đạo các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành án của pháp nhân thương mại phạm tội. Ông Nam đề nghị bỏ quy định này vì đây là trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự các cấp.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang (Nghệ An) đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết hậu quả khi thi hành đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân thương mại. Theo đại biểu Trang, phá sản là tình trạng doanh nghiệp và hợp tác xã bị mất khả năng thanh toán và bị tòa tuyên bố phá sản theo yêu cầu của các chủ thể liên quan.

“Trong trường hợp thi hành hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn khi giải quyết vấn đề liên quan cũng phải thông qua một quy trình yêu cầu tòa tuyên bố phá sản nữa hay không? Hay đương nhiên sẽ áp dụng phá sản? Nếu phải yêu cầu thì ai là người yêu cầu để tuyên bố phá sản, là chủ doanh nghiệp, là các cơ quan liên quan?” – đại biểu Trang đặt vấn đề.

Đặc biệt, đại biểu Trang phân tích: Theo Luật Phá sản, sau khi mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn được tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng phải chịu sự giám sát của thẩm phán, quản tài viên doanh nghiệp thanh lý, quản lý. Doanh nghiệp cũng có thể xây dựng một phương án để phục hồi kinh doanh. Hay nói cách khác, doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản vì không thuộc trường hợp bị cấm hoạt động vĩnh viễn. Điều này trái hoàn toàn với bản chất hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong thi hành án hình sự.

“Như vậy, giải quyết theo pháp luật phá sản, tôi cho rằng không phù hợp và chưa rõ. Theo tôi, trong trường hợp này, giải quyết hậu quả thực hiện sẽ được áp dụng theo trình tự giải thể của doanh doanh nghiệp cho phù hợp hơn.” – đại biểu tỉnh Nghệ An nêu ý kiến.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) cũng đánh giá, hầu hết các quy định về thi hành các hình phạt đối với pháp nhân thương mại còn rất chung chung, khó áp dụng trong thực tế, trong đó có nhiều vấn đề và bỏ trốn.

“Việc thi hành hình phạt đối với pháp nhân thương mại sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực với các bên liên quan như: bảo đảm quyền lợi của người lao động, thanh toán các khoản nợ cho các bên liên quan v.v... thì được giải quyết như thế nào? Thủ tục và nội dung cưỡng chế thi hành các hình phạt được thực hiện như thế nào?”

Sáng mai (10/1), Thường vụ Quốc hội sẽ có phiên thảo luận về những điểm còn có ý kiến khác nhau của Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) này.

Trước đó, Ủy ban Tư pháp đề nghị Quốc hội cho phép xem xét, thông qua dự án luật theo quy trình 3 kỳ họp. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề lớn, sau đó Chính phủ sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Xuân Hưng