Hà Nội sắp mở rộng đường Nguyễn Tuân

09:15, 10/01/2019
|

 - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Tuân (đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao đường Nguyễn Trãi), tỷ lệ 1/500 tại quận Thanh Xuân.

Theo Quyết định, chiều dài tuyến đường khoảng 720m; điểm đầu tuyến tại nút giao với đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; điểm cuối tuyến tại ngõ 162 đường Nguyễn Tuân. Đây là đường cấp khu vực có bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng B=21m gồm lòng đường 2x7,5m=15m và vỉa hè rộng 2x3m=6m.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường xác định phù họp với đoạn tuyến đường đã xây dựng và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Nhân Chính đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, cụ thể sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết họp nội suy, được xác định trực tiếp trên bản vẽ, đảm bảo khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.

Các nút giao với các đường ngang theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phù họp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch -Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối họp với Sở Quy hoạch - Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giói đường đỏ tuyến đường được UBND TP phê duyệt. Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Minh Châu