Bộ Tài nguyên và Môi trường muốn thí điểm về đất đai với các cơ chế đột phá

14:43, 08/01/2019
|

(VnMedia) - Báo cáo tại Hội nghị của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 8/11, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiến nghị Chính phủ cho phép trình Quốc hội các Đề án thí điểm về đất đai để tổng kết đúc rút kinh nghiệm hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai một cách căn cơ với các cơ chế đột phá...

Bộ TN&MT
Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Sáng 8/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà trình bày, năm 2018, Bộ đạt 7 kết quả nổi bật, trong đó đặc biệt là kiến tạo thể chế, chính sách, pháp luật nhằm xóa bỏ rào cản, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững; Bãi bỏ, sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh; giảm 189 tổ chức cấp phòng trở lên; tinh giản 677 công chức, viên chức; Phát huy tài nguyên trở thành thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, với kết quả là trong 3 năm đã đưa hơn 50.000 ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế-xã hội; Đã xử lý, thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án với diện tích gần 30.000 ha...

“Các kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bao gồm: đóng góp cho ngân sách trực tiếp thông qua các nguồn thu từ tài nguyên; gián tiếp thông qua đơn giản hoá thủ tục hành chính, sớm tạo mặt bằng cho triển khai các dự án, kiểm soát tốt các vấn đề môi trường đối với các dự án lớn; dự báo kịp thời KTVT, giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường cũng thừa nhận, công tác quản lý TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và những thách thức cần phải vượt qua, trong đó nổi lên là: Nhu cầu khai thác, sử dụng các nguồn lực tài nguyên ngày càng tăng, đòi hỏi cần phải có các giải pháp sử dụng hợp lý, tránh xung đột.

Bộ trưởng cũng cho biết, khiếu kiện về đất đai đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp ở một số địa phương; trong quản lý tài nguyên nước chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp; ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp do tác động tích lũy trong thời gian dài; BĐKH ngày càng khó lường trong khi nguồn kinh phí đầu tư cho ứng phó còn hạn chế; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của ngành còn chậm; mạng lưới quan trắc, công nghệ dự báo, cảnh báo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao...

Về định hướng hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019, người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường cũng đặt ra 6 mục tiêu cụ thể với phương châm: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả.”

Cụ thể, 100% KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hoàn thành xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; 80% tỷ lệ chất thải rắn nguy hại từ hoạt động sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý; 12% thu ngân sách nội địa là từ đất đai, có cơ chế giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài; hoàn thành sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp.

Bộ trưởng cũng đặt mục tiêu trong năm 2019, có 62% hồ chứa quan trọng trên các lưu vực sông vận hành theo cơ chế phối hợp liên hồ; 55% số trạm quan trắc KTTV được tự động hóa; xây dựng Trung tâm dữ liệu ĐBSCL kết nối liên vùng; 28% diện tích vùng biển được điều tra cơ bản với tỷ lệ bản đồ 1:500.000; 70% diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản với tỷ lệ 1:50.000; Hoàn thành xây dựng các tiêu chí phát triển bền vững về môi trường, BĐKH, đại dương làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra 7 giải pháp cụ thể, trong đó ưu tiên số 1 là tạo đột phá trong thể chế, chính sách, pháp luật về BVMT, quản lý tài nguyên, ứng phó với BĐKH.

Theo đó, Bộ sẽ tập trung sửa đổi Luật bảo vệ môi trường năm 2014; tổng kết đánh giá việc thi hành Luật khoáng sản năm 2010, Luật Tài nguyên nước năm 2012. Thể chế hoá các cam kết quốc tế về môi trường mà Việt Nam đã tham gia; chủ động phòng ngừa ô nhiễm, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, kiểm soát chặt chẽ các dự án tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tạo đột phá về cải cách thủ tục hành chính, triển khai các cơ chế thí điểm về đất đai.

Một trong các kiến nghị đáng chú ý được Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi đến Chính phủ, đó là báo cáo Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cho phép trình Quốc hội các Đề án thí điểm về đất đai để tổng kết đúc rút kinh nghiệm hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai một cách căn cơ với các cơ chế đột phá; Chỉ đạo UBND các tỉnh thành đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung ở khu, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý; chỉ cho phép các khu, cụm công nghiệp mới đầu tư đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành các công trình xử lý môi trường theo đúng quy định.

Xuân Hưng