2 xã đầu tiên trên cả nước sáp nhập, Hải Dương có thêm 1 thành phố

17:04, 10/01/2019
|

(VnMedia) - Chiều 10/1, tiếp tục phiên họp 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ về việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, phương án sáp nhập 2 xã của thị xã Chí Linh là sáp nhập xã Kênh Giang và xã Văn Đức. Sau sáp nhập lấy tên là xã Văn Đức.

Thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh gồm: phường Hoàng Tiến trên cơ sở xã Hoàng Tiến; phường An Lạc trên cơ sở xã An Lạc; phường Đồng Lạc trên cơ sở xã Đồng Lạc; phường Tân Dân trên cơ sở xã Tân Dân; phường Cổ Thành trên cơ sở xã Cổ Thành; phường Văn Đức trên cơ sở xã Văn Đức (sau sáp nhập).

Thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 282,917 km2 (28.291,74 ha) diện tích tự nhiên, dân số 220.421 người (trong đó dân số quy đổi 46.139 người) của thị xã Chí Linh.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, sau khi tiến hành sáp nhập và thành lập thành phố Chí Linh, thành phố Chí Linh có diện tích tự nhiên là 282,917 km2 (28.291,74 ha) với dân số là 220.421 người; có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 14 phường và 5 xã.

Ông Tân cho biết, việc sáp nhập 2 xã Kênh Giang và Văn Đức là nhằm thực hiện theo Nghị quyết 18 của hội nghị T.Ư 6. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo rà soát các tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính cấp xã tại thị xã Chí Linh để lập đề án sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Đối với những đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định thì tiến hành sắp xếp, sáp nhập. Theo đó, xã Kênh Giang có diện tích đất tự nhiên là 0,462 km2 (46,28 ha), dân số là 596 người, không đạt 50% của cả 2 tiêu chí theo quy định. Vì vậy, phải tiến hành sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kênh Giang với xã Văn Đức (xã giáp ranh).

”Việc sáp nhập 02 xã này nhằm tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, phát triển; góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Phương án sắp xếp đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân 2 xã Kênh Giang, Văn Đức và của Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan”, ông Tân nêu.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, tại phiên họp của ủy ban này, 100% ý kiến đồng ý với tờ trình của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, với việc sáp nhập 2 xã Kênh Giang và Văn Đức, Hải Dương là 2 xã đầu tiên trong cả nước thực hiện theo Nghị quyết 18 của hội nghị T.Ư 6, do đó việc này cần được ủng hộ, biểu dương.

Sau khi thảo luận, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập 2 xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Về thời hiệu, Ủy ban thường vụ thống nhất, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 1/3 tới đây.

Phát biểu kết thúc nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, ngay sau khi nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cần phải thực hiện phân vạch lại địa giới hành chính của các đơn vị hành chính này để tránh xảy ra tranh chấp sau này. Cùng với đó, chú ý tính toán, cân đối tổng biên chế lực lượng công an sắp xếp ở các đơn vị hành chính mới để tránh tăng biên chế.

Cũng tại phiên họp chiều nay, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội  thống nhất ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 1/3 tới đây.

Việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền trên cơ sở điều chỉnh 1,43 km2 diện tích tự nhiên và 2.651 nhân khẩu của xã Thường Phước 2 nhập vào xã Thường Thới Tiền; điều chỉnh 16,16 km2 diện tích tự nhiên và 507 nhân khẩu của xã Thường Thới Tiền nhập vào xã Thường Phước 2.

Sau khi thành lập, thị trấn Thường Thới Tiền có diện tích tự nhiên 15,82 km2 và dân số 17.496 người của xã Thường Thới Tiền sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Sau khi sáp nhập 02 xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thành phố Chí Linh sẽ có diện tích tự nhiên là 282,917 km2 (28.291,74 ha) với dân số là 220.421 người; có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 14 phường: Bến Tắm, Phả Lại, Sao Đỏ, Chí Minh, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Thái Học, Văn An, Đồng Lạc, Tân Dân, An Lạc, Văn Đức, Cổ Thành, Hoàng Tiến và 05 xã: Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Lê Lợi, Nhân Huệ (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã).

Tỉnh Hải Dương có diện tích tự nhiên là 1.668,200 km2 và dân số là 1.797.228 người; có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 02 thành phố Hải Dương, Chí Linh và 10 huyện: Cẩm Giàng, Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Bình Giang, Kinh Môn và Thanh Miện; 264 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 220 xã, 31 phường và 13 thị trấn (tăng 01 thành phố, 06 phường; giảm 01 thị xã, 06 xã và giảm 01 xã).

Xuân Hưng