Thông tin mới nhất về quy hoạch khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên

15:41, 02/12/2018
|

- Các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên hiện đã được lập và tổ chức xin ý kiến dân cư, chính quyền địa phương,  các cơ quan tổ chức có liên quan và đang trong giai đoạn lấy ý kiến Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng Thành phố…

Gửi kiến nghị đến UBND Thành phố Hà Nội trước Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố, cử tri huyện Phú Xuyên đề nghị UBND Thành phố đẩy nhanh việc quy hoạch và xây dựng khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên.

Trả lời về vấn đề này, UBND Thành phố cho biết, để từng bước cụ thể hóa các Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Phú Xuyên đến năm 2030 đã được phê duyệt, UBND thành phố Hà Nội đã giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đang tổ chức nghiên cứu lập 3 đồ án và phê duyệt các Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Đô thị vệ tinh Phú Xuyên (Khu 1), tỉ lệ 1/2.000; Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Đô thị vệ tinh Phú Xuyên (Khu 2), tỉ lệ 1/2.000 và Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Đô thị vệ tinh Phú Xuyên (Khu 3), tỉ lệ 1/2.000.

Đến nay, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức lập các đồ án Quy hoạch phân khu nêu trên, thực hiện tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan.

“Hiện 3 đồ án đang trong giai đoạn lấy ý kiến Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội theo quy trình quy định. Trong quá trình triển khai, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND huyện Phú Xuyên và các Sở ngành có liên quan để đẩy nhanh tiến độ, sớm trình UBND Thành phố phê duyệt.” – UBND Thành phố cho biết.

Khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên
Hà Nội đang thẩm định Quy hoạch khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên - ảnh minh họa

Liên quan đến quy hoạch chi tiết 2 thị trấn Phú Xuyên, Phú Minh, UBND Thành phố cho biết, theo định hướng Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên đã được UBND Thành phố phê duyệt có xác định 2 thị trấn Phú Xuyên và Phú Minh nằm hoàn toàn trong ranh giới đô thị vệ tinh Phú Xuyên. Do vậy, các khu chức năng đô thị nằm trong ranh giới của 2 thị trấn sẽ được triển khai lập quy hoạch chi tiết theo định hướng Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên và Quy hoạch phân khu đô thị tại khu vực.

Để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết song song với việc tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên, UBND huyện Phú Xuyên đang tập trung trọng tâm vào tổ chức triển khai lập 2 đồ án: Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Phú Xuyên và Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Phú Minh theo Danh mục quy hoạch đã được UBND Thành phố chấp thuận.

Các khu chức năng đô thị khác thuộc 2 thị trấn sẽ được tiếp tục rà soát, đề xuất triển khai nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết theo kế hoạch lập quy hoạch của Thành phố và theo Luật Đầu tư công.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc