Đà Nẵng: 3 Giám đốc sở, ngành không đạt 30% phiếu tín nhiệm cao

08:10, 19/12/2018
|

(VnMedia) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND TP Đà Nẵng cho thấy, người đứng đầu Thành phố - ông Huỳnh Đức Thơ được 60,42% phiếu tín nhiệm cao. Trong khi đó, nhiều Giám đốc Sở, ngành chỉ đạt tỷ lệ trên dưới 30% số phiếu tín nhiệm cao.

Cụ thể như sau:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TÍN NHIỆM CAO

(số phiếu/%)

TÍN NHIỆM

(số phiếu/%)

TÍN NHIỆM THẤP

(số phiếu/%)

1

Phan Thanh Long

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP

30

13

3

62,5 %

27,08 %

6,25 %

2

Phạm Tấn Xử

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP

26

16

4

54,17 %

33,33 %

8,33 %

3

Đoàn Xuân Hiếu

Chánh Văn phòng HĐND TP

28

16

2

58,33 %

33,38 %

4,16 %

4

Huỳnh Đức Thơ

Chủ tịch UBND TP

29

15

2

60,42 %

31,25 %

4,16 %

5

Hồ Kỳ Minh

Phó Chủ tịch UBND TP

21

21

4

43,75 %

43,75 %

8,33 %

6

Trần Văn Miên

Phó Chủ tịch UBND TP

21

22

3

43,75 %

45,83 %

6,25 %

7

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND TP

18

25

3

37,5 %

52,08 %

6,25 %

8

Nguyễn Phú Ban

GĐ Sở NN&PTNN

13

30

3

27,08 %

62,5 %

6,25 %

9

Thái Bá Cảnh

GĐ Sở KH&CN

13

29

4

27,08 %

60,42 %

8,33 %

10

Võ Ngọc Đồng

GĐ Sở Nội vụ

27

15

4

56,25 %

31,25 %

8,33 %

11

Trần Huy Đức

Chánh Thanh tra TP

14

26

6

29,17 %

54,12 %

12,5 %

12

Võ Thị Như Hoa

GĐ Sở Tư pháp

18

24

4

37,5 %

50 %

8,33 %

13

Vũ Quang Hùng

GĐ Sở Xây dựng

21

17

8

43,75 %

35,41 %

16,67 %

14

Huỳnh Văn Hùng

GĐ Sở VH&TT

30

14

2

62,5 %

29,17 %

4,17 %

15

Phan Văn Kha

GĐ Sở Công Thương

17

25

4

35,41 %

52,08 %

8,33 %

16

Trương Chí Lăng

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP

29

16

1

60,42 %

33,33 %

2,08 %

17

Lâm Quang Minh

GĐ Sở Ngoại vụ

17

25

4

35,41 %

52,08 %

8,33 %

18

Nguyễn Văn Phụng

GĐ Sở Tài chính

27

18

1

56,25 %

37,5 %

2,08 %

19

Trần Đình Quỳnh

Chánh Văn phòng UBND TP

31

14

1

64,58 %

29,17 %

2,08 %

20

Nguyễn Quang Thanh

GĐ Sở TT&TT

21

19

6

43,75 %

39,58 %

12,5 %

21

Lê Văn Trung

GĐ Sở GTVT

27

15

4

56,25 %

31,25 %

8,33 %

22

Ngô Quang Vinh

GĐ Sở Du lịch

21

19

6

43,75 %

39,58 %

12,5 %

23

Nguyễn Đình Vĩnh

GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo

28

11

7

58,33 %

22,91 %

14,58 %

24

Ngô Thị Kim Yến

GĐ Sở Y tế

31

12

3

64,58 %

25 %

6,25 %


 Xuân Hưng