Nhiều Bộ trưởng nhận được số phiếu tín nhiệm cao

15:44, 25/10/2018
|

 - Chiều 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Có rất nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành đạt được số phiếu tín nhiệm cao.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu.

Dẫn đầu là Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Số phiếu tín nhiệm cao: 341 phiếu (chiếm 70,31% tổng số đại biểu Quốc hội); Số phiếu tín nhiệm : 120 phiếu (chiếm 24,74% tổng số đại biểu Quốc hội). Số phiếu tín nhiệm thấp : 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Số phiếu tín nhiệm cao là 339 phiếu (chiếm 69,9% tổng số đại biểu Quốc hội), Số phiếu tín nhiệm : 122 phiếu (chiếm 25,15% tổng số đại biểu Quốc hội), Số phiếu tín nhiệm thấp là 11 phiếu (chiếm 2,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Số phiếu tín nhiệm cao 318 phiếu (chiếm 65,57% tổng số đại biểu Quốc hội), Số phiếu tín nhiệm 134 phiếu (chiếm 27,63% tổng số đại biểu Quốc hội), Số phiếu tín nhiệm thấp 22 phiếu (chiếm 4,54% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số phiếu tín nhiệm cao 307 phiếu (chiếm 63,3% tổng số đại biểu Quốc hội), Số phiếu tín nhiệm 153 phiếu (chiếm 31,55% tổng số đại biểu Quốc hội), Số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ với số phiếu tín nhiệm cao 304 phiếu (chiếm 62,68% tổng số đại biểu Quốc hội). Số phiếu tín nhiệm 158 phiếu (chiếm 32,58% tổng số đại biểu Quốc hội). Số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng số đại biểu Quốc hội).

Khánh An


Ý kiến bạn đọc