Hà Nội công khai việc xử lý 39 dự án vi phạm về đất đai

15:12, 04/10/2018
|

- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Công văn số 4677/UBND-ĐT về việc kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố.

Dự án vi phạm về đất đai - ảnh minh họa
Hà Nội công khai việc xử lý 39 dự án vi phạm về đất đai - ảnh minh họa (Xuân Hưng)

Theo đó, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mỗi dự án bị chấm dứt hoạt động phải được lập thành hồ sơ xử lý riêng và phải được quản lý, lưu trữ tai jSowr Kế hoạch và Đầu tư.

Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (sử dụng đất không đúng mục đích, chậm tiến độ…) hoặc ban hành văn bản xử lý chuyên ngành (về quy hoạch, xây dựng…) cũng phải được các cơ quan quản lý nhà nước khác chủ động thực hiện theo đúng điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đã được pháp luật chuyên ngành quy định. Các dự án bị chấm dứt hoạt động, bị thu hồi đất do vi phạm về đất đai đều phải được công bố công khai sau khi hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Các dự án bị chất dứt hoạt động, bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đều phải được công bố công khai sau khi hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm đầu mối tổ chức việc bố này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đất đai.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc