Đường sắt tăng giá vé giường nằm các ngày cuối tuần

06:35, 09/10/2018
|

 - Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sẽ điều chỉnh giá vé tàu áp dụng từ 0h00 ngày 10/10 đến hết ngày 26/12/2018, theo đó một loạt các loại chỗ ghế ngồi được giảm giá trong khi tăng giá vé giường nằm các chuyến cuối tuần.

Đường sắt
Đường sắt tăng giá vé giường nằm các ngày cuối tuần

Cụ thể, giảm 7% giá vé các loại chỗ ghế ngồi các mác tàu SE3/SE4, SE7/SE8 hành trình Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn; tàu SE21/SE22 hành trình Sài Gòn - Huế - Sài Gòn; tàu SQN1/SQN4 hành trình Sài Gòn - Quy Nhơn - Sài Gòn; các tàu SNT1/SNT2, SNT3/SNT4 hành trình Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn; các tàu SPT1/SPT2, SPT3/SPT4 hành trình Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn.

Giảm 5% giá vé các loại chỗ giường nằm các mác tàu tùy theo ngày tàu chạy. Theo đó, áp dụng đối với các mác tàu SE3/SE4, SE7/SE8 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần; đối với các mác tàu SE21, SE22 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần; đối với các mác tàu SQN4, SNT2, 4, 6… chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; đối với các mác tàu SQN1, SNT1, 3, 5,… chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; đối với các mác tàu SPT2, 4, 6… chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần; đối với các mác tàu SPT1, 3, 5… chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

Tuy nhiên, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng điều chỉnh tăng 5% giá vé các loại chỗ giường nằm đối với các mác tàu tùy theo ngày chạy.

Theo đó, áp dụng đối với các tàu SE3/SE4, SE7/SE8 chạy vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần; Đối với các tàu SE21/SE22 chạy vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; Đối với các tàu SQN4, SNT2, 4, 6… chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và các tàu SQN1, SNT1, 3, 5… chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; Đối với các tàu SPT2, 4, 6… chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và các tàu SPT1, 3, 5… chạy vào ngày Chủ nhật hàng tuần.

Được biết, giá vé trên không áp dụng cho các đơn vị tập thể đã đăng ký hợp đồng mua vé tập thể với các Chi nhánh Vận tải đường sắt trước ngày 5/10/2018.

Cũng trong giai đoạn trên, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sẽ thực hiện chính sách giảm giá vé cho khách đoàn, khách tập thể.

Cụ thể, giảm 8% giá vé cho hành khách đi từ 10 người đến 39 người; Giảm 10% giá vé cho hành khách đi từ 40 người đến 69 người; Giảm 12% giá vé cho hành khách đi từ 70 người đến 100 người; Giảm 14% giá vé cho hành khách đi từ 101 người trở lên; Giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng dẫn viên du lịch.

Hành khách trả vé tập thể áp dụng mức khấu trừ bằng 10% giá vé đối với những vé có in tên và số giấy tờ tùy thân của hành khách trùng khớp với tên và giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc