Làm đường nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

06:22, 11/09/2018
|

 - Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất điều chỉnh, bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái thực hiện việc bổ sung quy hoạch Tuyến đường theo trình tự, thủ tục đúng quy định hiện hành.

bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch
bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch

Xuân Hưng