Giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

09:26, 19/09/2018
|

 - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Quỹ bảo trì đường bộ
Giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5/12/2012 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2018.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án tổng thể về Quỹ bảo trì đường bộ, bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, gửi đề nghị giải thể Hội đồng này lên Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải lý giải, sau 5 năm hoạt động, Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ với nguồn vốn 10.000 tỷ đồng/năm là mô hình hoạt động không còn phù hợp khi áp dụng Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước từ năm 2017.

Cụ thể, từ năm 2017, khi thực hiện quy định của pháp luật về Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước, toàn bộ nguồn thu của Quỹ bảo trì đường bộ từ phí sử dụng đường bộ (thu qua đầu phương tiện) nộp  toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Toàn bộ nhu cầu chi cho Quỹ bảo trì đường bộ đều do ngân sách cấp. Việc phân chia phần 35% phí thu được do Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp cho các địa phương.

“Theo cơ chế vận hành mới, Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy vai trò của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương có hạn chế, không đảm bảo hiệu quả như trước đây”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ.

Để thay thế Hội đồng Quản lý Quỹ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao việc quản lý, sử dụng nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho Bộ này trực tiếp quản lý theo hướng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ tịch Quỹ, hoặc giao cho Thứ trưởng làm Chủ tịch quỹ, giải thể Văn phòng Quỹ.

Trong khi đó, theo Bộ Tài Chính, hiện Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vẫn đang sử dụng nhân lực của các tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải để làm thay các công việc của Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương như: xây dựng dự toán, kiểm tra, thanh quyết toán kinh phí bảo trì đường bộ, phát sinh thêm một tổ chức trung gian.

Xuân Hưng