Dự án Luật Hành chính công sẽ không được trình ra Quốc hội

19:42, 11/09/2018
|

 - Dự án Luật Hành chính công do cá nhân đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh đề xuất và xây dựng đã được nhiều thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xin rút khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội do chưa đạt yêu cầu...

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh trình bày dự án Luật Hành chính công
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh trình bày dự án Luật Hành chính công

Ngày 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.

Đây là dự án luật đầu tiên được một đại biểu Quốc hội (đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh) đề xuất và trực tiếp xây dựng dự thảo, thể hiện sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội.

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Trưởng Ban soạn thảo Trần Thị Quốc Khánh cho biết, những năm qua, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp 2013 và các luật sau đó đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng và cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo đảm quốc phòng- an ninh, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, việc ban hành, thực hiện hành chính công nói chung, thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công nói riêng, việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, vướng mắc.

Do đó, việc xây dựng, ban hành Luật Hành chính công tập trung điều chỉnh về thủ tục hành chính và dịch vụ công nhằm khác phục những bất cập trên đây có ý nghĩa rất quan trọng, cần thiết tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong triển khai thực hiện. Về những nội dung chính của dự thảo luật, Trưởng Ban soạn thảo nêu rõ, dự thảo Luật Hành chính công gồm có 5 chương với 45 điều.

Thẩm tra Tờ trình dự án, Thường trực Uỷ ban Pháp luật nêu rõ, nội dung của dự án Luật có sự nâng cấp một số quy định hiện hành trong các văn bản dưới luật, đồng thời có thêm những quy định mới. Các tài liệu trong hồ sơ dự án Luật đã được Ban soạn thảo chuẩn bị khá đầy đủ, đã có ý kiến Chính phủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Thường trực Uỷ ban Pháp luật, thủ tục hành chính và dịch vụ công là hai nội dung lớn, là vấn đề trọng tâm của nền hành chính, có phạm vi tác động rộng, liên quan đến hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật; đồng thời cũng liên quan trực tiếp đến hoạt động của hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước.

Do vậy, tuy Ban soạn thảo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây dựng dự án Luật và đã đạt được những kết quả nhất định song việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật vẫn còn nhiều hạn chế cần phải được rà soát, bổ sung, hoàn thiện như đã được phân tích cụ thể ở các phần trên thì mới bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự tâm huyết, nỗ lực của Ban soạn thảo dự án Luật và cá nhân Trưởng Ban soạn thảo Trần Thị Quốc Khánh. Tuy nhiên, đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến nội dung dự án Luật chưa toàn diện các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; nhiều quy định trong dự thảo Luật không bảo đảm tính khả thi, còn chung chung, mang tính nguyên tắc, chủ trương, định hướng, không thể áp dụng trực tiếp ngay được; tính quy phạm, tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa bảo đảm; một số quy định trong dự thảo Luật còn thiếu thống nhất với nhau; dự thảo Luật cũng chưa dự liệu được những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình áp dụng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, sự cố gắng, nỗ lực của ban soạn thảo luật và ý tưởng của dự án luật này là có ý nghĩa, nhưng theo ông, “vào thời điểm này chưa phù hợp, chưa khả thi để trình ra Quốc hội.”

Ông Đỗ Ba Tỵ đề nghị dừng lại ở công trình khoa học và ghi dấu ấn của ban soạn thảo, để khi có điều kiện thì lại tiếp tục thực hiện.

Cho ý kiến về dự án luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cũng bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao nỗ lực của cá nhân Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh nhưng ông cho rằng, dự thảo luật còn nhiều nội dung còn thiếu sự đồng bộ, còn chồng chéo với nhiều luật khác, thiếu tính khả thi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bà rất ủng hộ sáng kiến lập pháp của đại biểu Trần Quốc Khánh. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hành chính công là vấn đề rất rộng, phức tạp, nội dung cụ thể đang được điều chỉnh trong nhiều đạo luật hiện hành. Trong khi đó, tính quy phạm và tính cụ thể của dự thảo chưa đạt yêu cầu, còn chung chung.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị coi đây là công trình nghiên cứu để tham khảo, làm cơ sở khi xây dựng các quy định liên quan hành chính công ở các luật.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên tại Phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho dừng Dự án Luật Hành chính công. Ủy ban Pháp luật vẫn tiếp tục có Báo cáo thẩm tra để báo cáo với Quốc hội trên tinh thần xin rút dự án Luật này ra khỏi chương trình.

Xuân Hưng