Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai kết quả quan trắc tự động của Formosa

07:38, 23/09/2018
|

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tiếp tục công khai kết quả quan trắc tự động, liên tục khí thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Formosa Hà Tĩnh
Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai kết quả quan trắc tự động của Formosa

Theo đó, FHS đã hoàn thành lắp đặt thiết bị xử lý và quan trắc tự động, liên tục khí thải với 08 thông số (Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2, bụi, SO2, NOx và CO) cho 20 ống khói và truyền dữ liệu trực tiếp về Tổng cục Môi trường, Bộ tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, giám sát 24/24 giờ.

Bên cạnh đó, FHS cũng đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó các sự cố về khí thải, cụ thể: thiết lập chế độ cảnh báo khi nồng độ các thông số môi trường quan trắc đạt đến mức bằng 80% của ngưỡng giá trị Quy chuẩn kỹ thuật cho phép thì thực hiện ngay việc điều chỉnh nhiên liệu đốt hoặc điều chỉnh quy trình vận hành để giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải.

“Kết quả theo dõi, giám sát dữ liệu quan trắc khí thải tự động, liên tục của FHS trong thời gian qua luôn đạt và đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép.” - Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ tháng 5/2017, FHS đã hoàn thành bảng tin công khai dữ liệu quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục đặt tại Cổng của trụ sở FHS, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Do vậy, mọi người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận số liệu để cùng theo dõi, giám sát theo quy định.

FHS cũng có trách nhiệm lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục; kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và truyền dữ liệu trực tuyến về các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để theo dõi, giám sát.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân 04 tỉnh Miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường biển và không khí xung quanh khu vực hoạt động của FHS để kiểm soát và cảnh báo những biến động của môi trường xung quanh trong suốt quá trình hoạt động của FHS.

Trước khi hệ thống quan trắc, cảnh báo nêu trên hoàn thành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu FHS phối hợp với 2 đơn vị có năng lực thực hiện giám sát đối chứng độc lập, trong đó yêu cầu mở rộng phạm vi (quan trắc 20 điểm không khí xung quanh) và tăng tần suất giám sát (theo quy định là 6 tháng/lần, hiện FHS đang thực hiện 1 tháng/lần) để theo dõi chặt chẽ mọi biến động chất lượng môi trường xung quanh và kịp thời có biện pháp xử lý.

“Kết quả quan trắc môi trường do 2 đơn vị thực hiện từ tháng 7/2016 cho đến nay đều đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật cho phép và tương đồng với các kết quả quan trắc trước đây khi FHS chưa đi vào hoạt động” - Thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Xuân Hưng