Thủ tướng: Phải hết sức thận trọng khi xây dựng hai luật về Giáo dục

06:11, 01/08/2018
|

(VnMedia) - Phát biểu về việc xây dựng dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải hết sức thận trọng, chặt chẽ do hai luật này có liên quan đến các gia đình và toàn xã hội…

Thủ tướng điều hành phiên họp
Thủ tướng điều hành phiên họp. Ảnh:VGP

Chính phủ đã dành cả ngày đầu tiên của phiên họp thường kỳ tháng 7 (ngày 31/7) cho công tác xây dựng pháp luật, trong đó đã nghe và thảo luận về: dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;…

Phát biểu thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, các thành viên Chính phủ đề cập đến các nội dung về đổi mới phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục-đào tạo; đổi mới công tác quản lý giáo dục-đào tạo; chính sách học phí đối với học sinh ở các trường công lập và dân lập; tăng cường tự chủ đối với các cơ sở giáo dục-đào tạo; xây dựng Hội đồng trường;…

Phát biểu kết luận về 2 dự án luật nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, giáo dục là vấn đề lớn, có liên quan đến các gia đình và toàn xã hội; là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Vì vậy, việc xây dựng 2 dự án luật này cần hết sức thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Đối với dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng dự án luật phải trên tinh thần Nhà nước thống nhất quản lý về giáo dục; tăng cường tính tự chủ của các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục-đào tạo; đổi mới tư duy quản lý giáo dục-đào tạo;…

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên các yêu cầu đặt ra đối với cơ quan chủ trì soạn thảo về tính khả thi, tính thống nhất của Luật trong hệ thống pháp luật nói chung; vấn đề phát huy vai trò tự chủ của các sơ sở giáo dục đại học; xây dựng Hội đồng trường, phát huy vai trò của Hội đồng trường trong hoạt động giám sát, lãnh đạo các mặt hoạt động của các trường đại học;…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo – cơ quan chủ trì soạn thảo 2 dự án Luật nêu trên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp để bổ sung, hoàn thiện 2 dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình ra Quốc hội vào kỳ họp thứ 6 tới.

Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các thành viên Chính phủ đã tập trung vào những vấn đề: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của rượu, bia; chính sách thuế, giá nhằm hạn chế tiêu dùng rượu, bia; xây dựng quỹ phòng chống tác hại của rượu, bia; chính sách kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đồ uống là rượu, bia;…

Phát biểu kết luận về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật (Bộ Y tế) đã rất tích cực trong xây dựng dự án Luật, thể hiện trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên đây là một luật khó, đụng chạm đến rất đông người trong xã hội và với pháp luật hiện hành có liên quan. Chính vì vậy, phải nghiên cứu kỹ lưỡng, phải lấy ý kiến rộng rãi và mục tiêu là phải tạo được sự đồng thuận xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việc xây dựng luật là cần thiết nhưng phải bảo đảm tính khả thi; phải không trùng dẫm và xung đột với các luật khác liên quan.

Thủ tướng gợi mở, đối với một luật khó như thế này, chỉ nên quy định khung, còn những vấn để cụ thể phải có hướng dẫn. Về tên dự án Luật, nên lấy tên là Luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, qua thực tiễn 7 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự đã xuất hiện một số vướng mắc; việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự để khắc phục những vướng mắc của luật hiện hành là cần thiết.

Phó Thủ tướng cho rằng, đây là dự án Luật có phạm vi sửa đổi lớn, sửa đổi một cách rất cơ bản, vì vậy đề nghị nên đổi dự án Luật nêu trên thành dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Phó Thủ tướng đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật (Bộ Công an) tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ tại phiên họp để bổ sung, hoàn thiện dự án Luật, trong đó hết sức lưu ý làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; có báo cáo tổng kết đầy đủ về công tác thi hành án hình sự, báo cáo đánh giá tác động của luật; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, thống nhất của luật trong hệ thống pháp luật nói chung… sau đó trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Tại phiên họp, Chính phủ cũng nghe và thảo luận về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số: 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc