Có thể phải lùi thời hạn trình Luật Thi hành án hình sự

09:26, 25/08/2018
|

- "Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự" đã được Chính phủ đề đổi thành “Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) với phạm vi sửa tới 92 điều, bổ sung 52 điều nên có thể sẽ phải lùi thời hạn trình ra Quốc hội…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương

Ngày 24/8, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, qua hơn 08 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010, có 74,5% người chấp hành xong hình phạt tù, 96,98% người được đặc xá, 98,9% người chấp hành xong hình phạt tại xã, phường, thị trấn đã phấn đấu trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, luật Thi hành án hình sự 2010 đã bộc lộ những bất cập, hạn chế. Một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đặc biệt từ năm 2011 đến nay, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp và nhiều bộ luật, luật có nội dung liên quan đến thi hành án hình sự nên các quy định của Luật Thi hành án hình sự hiện hành không đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Do đó cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày tóm tắt Tờ trình về dự án Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, dự thảo Luật sửa đổi 92/182 điều, bổ sung 52 điều, bãi bỏ 04 điều, thay đổi kết cấu của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 (bổ sung 01 chương, 07 mục), nhiều nội dung sửa đổi là chính sách lớn, cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Vì vậy Chính phủ đề nghị đổi tên gọi của dự án Luật là Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Thảo luận về dự án luật, các đại biểu cho rằng, với phạm vi sửa đổi bổ sung một cách toàn diện, với phạm vi sửa đổi bổ sung một cách toàn diện, nhiều nội dung chính sách lớn thì việc đổi tên gọi của dự án Luật là Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) là hợp lý. Tuy nhiên, việc sửa đổi nhiều nội dung chính sách lớn sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc chuẩn bị dự án luật như tổng kết thực tiễn thi hành luật, đánh giá tác động của chính sách, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết kèm theo…

 Điều này đặt ra yêu cầu thay đổi về thời gian trình của Chính phủ, quá trình thẩm tra cũng như xem xét cho ý kiến tại Quốc hội cần được thay đổi để bảo đảm chất lượng khi ban hành luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga bày tỏ lo ngại với việc thay đổi phạm vi sửa đổi, bổ sung, sửa đổi một cách cơ bản toàn diện thì liệu theo quy trình tại hai kỳ họp có thể khó khăn cho việc bảo đảm chất lượng làm luật.

Theo bà Nga, riêng đối với những nội dung như tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyền của phạm nhân hay một số nội dung nhằm khắc phục vướng mắc trong thực tiễn triển khai thì có thể xem xét thông qua theo quy trình tại hai kỳ họp.

Tuy nhiên, quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại là vấn đề lớn nhưng lại chưa có thực tiễn triển khai, kinh nghiệm quốc tế lại rất mỏng, các quy định quy trình thủ tục chưa cụ thể sẽ rất khó để xem xét, cho ý kiến.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt vấn đề, với việc thay đổi phạm vi sửa đổi của dự án luật, việc chuẩn bị hồ sơ dự án, chất lượng các báo cáo đánh giá tác động, dự thảo văn bản hướng dẫn chi tiết… như hiện nay thì nên để trả lại Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án trước khi trình Quốc hội hay xem xét ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy trình tại 3 kỳ họp.

Thừa nhận có phần lúng túng khi chuẩn bị dự luật, Thứ trưởng Lê Quý Vương khi giải trình cho biết sẽ về làm lại kỹ lưỡng. Bộ Công an sẽ báo cáo xin ý kiến Chính phủ, tuy nhiên, quan điểm cá nhân ông là cố gắng đưa ra tại kỳ họp thứ 6 tới đây để các đại biểu Quốc hội góp ý, vì "luật này liên quan đến quyền con người, cần lấy ý kiến rộng rãi".

Tuy nhiên qua thảo luận, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tán thành. Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; tiếp tục rà soát các quy định để bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật cũng như tính khả thi, khả năng đáp ứng của cơ quan thi hành án và điều kiện thực tế.

Ủy ban Tư pháp cũng cho rằng cần có thêm các đánh giá tác động và nghiên cứu kĩ hơn các quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại…để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 27 cũng như trình Quốc hội xem xét, thảo luận.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc