Cập nhật điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước

14:33, 06/08/2018
|

(VnMedia) - Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) năm 2018 đang được các trường Đại học trên cả nước công bố. VnMedia sẽ liên tục cập nhật kết quả đến bạn đọc.

ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN CẢ NƯỚC 2018

 

SỐ TT

TÊN TRƯỜNG

XEM ĐIỂM CHUẨN

1

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

 Xem điểm chuẩn

2

Trường ĐH Hà Nội 

  Xem điểm chuẩn

3

Học viện CN Bưu chính Viễn Thông

  Xem điểm chuẩn

4

Học viện CN Bưu chính Viễn Thông - Cơ sở 2

  Xem điểm chuẩn

5

Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

6

Trường ĐH Dược Hà Nội 

  Xem điểm chuẩn

7

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Xem điểm chuẩn

8

Học viện Hành chính Quốc gia

  Xem điểm chuẩn

9

Học viện Ngoại giao 

  Xem điểm chuẩn

10

Học viện Tài chính

  Xem điểm chuẩn

11

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

  Xem điểm chuẩn

12

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 

  Xem điểm chuẩn

13

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

  Xem điểm chuẩn

14

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

  Xem điểm chuẩn

15

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

16

Trường ĐH Luật Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

17

Trường ĐH Mỏ Địa chất

  Xem điểm chuẩn

18

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

  Xem điểm chuẩn

19

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

  Xem điểm chuẩn

20

Học viện Ngân hàng 

  Xem điểm chuẩn

21

Trường ĐH Ngoại thương

  Xem điểm chuẩn

22

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

23

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

24

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

25

Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

26

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

27

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG Hà Nội 

  Xem điểm chuẩn

28

Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

29

Khoa Y dược - ĐHQG Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

30

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Xem điểm chuẩn

31

Trường ĐH Thuỷ lợi

  Xem điểm chuẩn

32

Trường ĐH Thương mại 

  Xem điểm chuẩn

33

Trường ĐH Văn hoá Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

34

Trường ĐH Y Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

35

Trường ĐH Y khoa Vinh

  Xem điểm chuẩn

36

Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

37

Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung

  Xem điểm chuẩn

38

Trường ĐH Xây Dựng

  Xem điểm chuẩn

39

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

  Xem điểm chuẩn

40

Trường ĐH Y dược Hải Phòng 

  Xem điểm chuẩn

41

Trường ĐH Y dược Thái Bình

  Xem điểm chuẩn

42

Trường ĐH Y tế Công cộng

  Xem điểm chuẩn

43

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

  Xem điểm chuẩn

44

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 

  Xem điểm chuẩn

45

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

  Xem điểm chuẩn

46

Trường ĐH Công đoàn 

  Xem điểm chuẩn

47

Trường ĐH Giao thông Vận tải

  Xem điểm chuẩn

48

Trường ĐH Điện Lực Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

48

  Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

49

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

  Xem điểm chuẩn

50

Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

  Xem điểm chuẩn

51

Trường ĐH  Kỹ thuật Công nghiệp- ĐH Thái Nguyên

  Xem điểm chuẩn

52

Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

  Xem điểm chuẩn

53

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

  Xem điểm chuẩn

54

Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên 

  Xem điểm chuẩn

55

Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

  Xem điểm chuẩn

56

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 

  Xem điểm chuẩn

57

Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng

  Xem điểm chuẩn

58

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

  Xem điểm chuẩn

59

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

  Xem điểm chuẩn

60

Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

  Xem điểm chuẩn

61

Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

  Xem điểm chuẩn

62

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

  Xem điểm chuẩn

63

Trường ĐH Luật - ĐH Huế 

  Xem điểm chuẩn

64

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

  Xem điểm chuẩn

65

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

  Xem điểm chuẩn

66

Trường ĐH Nông lâm - ĐH Huế

  Xem điểm chuẩn

67

Trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế

  Xem điểm chuẩn

68

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

  Xem điểm chuẩn

69

Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế

  Xem điểm chuẩn

70

Trường ĐH Y dược - ĐH Huế

  Xem điểm chuẩn

71

Trường ĐH Hải Phòng

  Xem điểm chuẩn

72

Trường ĐH Vinh

  Xem điểm chuẩn

73

Trường ĐH Hà Tĩnh

  Xem điểm chuẩn

74

Trường ĐH Duy Tân

  Xem điểm chuẩn

75

Trường ĐH Công nghiệp Vinh

  Xem điểm chuẩn

76

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

77

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

  Xem điểm chuẩn

78

Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang

  Xem điểm chuẩn

79

Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

  Xem điểm chuẩn

80

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Xem điểm chuẩn

81

Trường ĐH Đại Nam

  Xem điểm chuẩn

82

Trường ĐH Tài chính Quản trị Kinh doanh

  Xem điểm chuẩn

83

Trường ĐH Hà Hoa Tiên

  Xem điểm chuẩn

84

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

  Xem điểm chuẩn

85

Trường ĐH Tài chính Kế Toán

  Xem điểm chuẩn

86

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

  Xem điểm chuẩn

87

Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

88

Trường ĐH Hải Dương

  Xem điểm chuẩn

89

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

  Xem điểm chuẩn

90

Trường ĐH Lao động Xã hội 

  Xem điểm chuẩn

91

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

92

Trường ĐH Hoa Lư

  Xem điểm chuẩn

93

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội 

  Xem điểm chuẩn

94

Trường ĐH Quảng Bình

  Xem điểm chuẩn

95

Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

96

Trường ĐH Quy Nhơn

  Xem điểm chuẩn

97

Trường ĐH Quảng Nam

  Xem điểm chuẩn

98

Trường ĐH Thành Tây

  Xem điểm chuẩn

99

Trường ĐH Thái Bình

  Xem điểm chuẩn

100

Trường ĐH Thăng Long

  Xem điểm chuẩn

101

Trường ĐH Lương Thế Vinh

  Xem điểm chuẩn

102

Trường ĐH Việt Bắc

  Xem điểm chuẩn

103

Trường ĐH Văn hoá Du lịch Nghệ thuật Thanh Hoá

  Xem điểm chuẩn

104

Trường ĐH Trưng Vương

  Xem điểm chuẩn

105

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân

  Xem điểm chuẩn

106

Trường ĐH Lâm nghiệp

  Xem điểm chuẩn

107

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

  Xem điểm chuẩn

108

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

  Xem điểm chuẩn

109

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Xem điểm chuẩn

110

Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh

  Xem điểm chuẩn

111

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

  Xem điểm chuẩn

112

Trường ĐH Thành Đô

  Xem điểm chuẩn

113

Trường ĐH Hùng Vương

  Xem điểm chuẩn

114

Trường ĐH Tân Trào

  Xem điểm chuẩn

115

Trường ĐH Tây Bắc

  Xem điểm chuẩn

116

Trường ĐH Kinh Bắc

  Xem điểm chuẩn

117

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

  Xem điểm chuẩn

118

Trường ĐH Xây dựng miền Trung

  Xem điểm chuẩn

119

Trường ĐH Hồng Đức

  Xem điểm chuẩn

 120

 Trường ĐH Lâm nghiệp

  Xem điểm chuẩn

121

TP.HCM Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

122

Trường ĐH Sài Gòn

  Xem điểm chuẩn

123

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

124

Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

125

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

126

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

127

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

128

Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

129

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

130

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

131

Học viện Cán bộ TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

132

Trường ĐH Y dược TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

133

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

  Xem điểm chuẩn

134

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

135

Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG

  Xem điểm chuẩn

136

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

137

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

138

Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

139

Học viện Hàng không Việt Nam

  Xem điểm chuẩn

140

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

141

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

142

Trường ĐH Luật TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

143

Trường ĐH Mở TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

144

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

145

Trường ĐH Việt – Đức 

  Xem điểm chuẩn

146

Trường ĐH Văn hoá TP.HCM 

  Xem điểm chuẩn

147

Trường ĐH Y dược Cần Thơ

  Xem điểm chuẩn

148

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 

  Xem điểm chuẩn

149

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

  Xem điểm chuẩn

150

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

151

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

  Xem điểm chuẩn

152

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM  

  Xem điểm chuẩn

153

Trường ĐH Cần Thơ 

  Xem điểm chuẩn

154

Trường ĐH Hoa Sen 

  Xem điểm chuẩn

155

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

156

Trường ĐH Bình Dương

  Xem điểm chuẩn

157

Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

158

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Xem điểm chuẩn

159

Trường ĐH Bạc Liêu

  Xem điểm chuẩn

160

Trường ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định

  Xem điểm chuẩn

161

Trường ĐH Cửu Long

  Xem điểm chuẩn

162

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

  Xem điểm chuẩn

163

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

  Xem điểm chuẩn

164

Trường ĐH Lạc Hồng

  Xem điểm chuẩn

165

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

  Xem điểm chuẩn

166

Trường ĐH Tài chính Marketing

  Xem điểm chuẩn

167

Trường ĐH Nam Cần Thơ

  Xem điểm chuẩn

168

Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

169

Trường ĐH Văn Hiến 

  Xem điểm chuẩn

170

Trường ĐH Phan Châu Trinh

  Xem điểm chuẩn

171

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

  Xem điểm chuẩn

172

Trường ĐH Phú Yên

  Xem điểm chuẩn

173

Trường ĐH Quang Trung

  Xem điểm chuẩn

174

Trường ĐH Tây Đô

  Xem điểm chuẩn

175

Trường ĐH Nha Trang

  Xem điểm chuẩn

176

Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

177

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

178

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

  Xem điểm chuẩn

179

Trường ĐH Buôn Ma Thuột

  Xem điểm chuẩn

180

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

  Xem điểm chuẩn

181

Trường ĐH Tây Nguyên 

  Xem điểm chuẩn

182

Trường ĐH Đồng Nai

  Xem điểm chuẩn

183

Trường ĐH Trà Vinh

  Xem điểm chuẩn

184

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ

  Xem điểm chuẩn

185

Trường ĐH Xây dựng Miền tây

  Xem điểm chuẩn

186

Trường ĐH Chu Văn An

  Xem điểm chuẩn

187

Trường ĐH Đồng Tháp

  Xem điểm chuẩn

188

Trường ĐH An Giang 

  Xem điểm chuẩn

189

Trường ĐH Kiên Giang

  Xem điểm chuẩn

190

Trường ĐH Tiền Giang

  Xem điểm chuẩn

191

Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu 

  Xem điểm chuẩn

192

Trường ĐH Khánh Hoà

  Xem điểm chuẩn

193

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

  Xem điểm chuẩn

194

Trường ĐH Võ Trường Toản

  Xem điểm chuẩn

195

Trường ĐH Văn Lang

  Xem điểm chuẩn

196

Trường ĐH Đà Lạt

  Xem điểm chuẩn

197

Trường ĐH Quy Nhơn

  Xem điểm chuẩn

198

Trường ĐH Duy Tân

  Xem điểm chuẩn

199

Trường ĐH Tân Tạo

  Xem điểm chuẩn

200 

 Điểm chuẩn 18 Trường Quân Đội

  Xem điểm chuẩn

201 

 Điểm chuẩn các Trường Công an

  Xem điểm chuẩn

202

Học Viện An ninh Nhân dân 

  Xem điểm chuẩn

203 

Trường ĐH Thủ Dầu Một 

  Xem điểm chuẩn

204

 Học viện Chính sách và Phát triển 

  Xem điểm chuẩn

 

   

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc