Hà Nội là địa phương có số vụ án tham nhũng bị phát hiện, xét xử lớn

11:38, 04/07/2018
|

(VnMedia) - Sau 2 năm thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU về phòng, chống tham nhũng, Hà Nội đã kết luận 191 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 505 đảng viên. Hà Nội là tỉnh thành có số vụ án tham nhũng phát hiện, xét xử lớn với việc khởi tố 60 vụ/194 bị can. 

Nhiều kẽ hở trong quản lý nhà nước bị lợi dụng

Báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhìn chung, công tác phòng ngừa tham nhũng đã có những chuyển biến trên nhiều lĩnh vực; các cấp các ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, theo UBND Thành phố, tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn; phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu từ xây dựng, tài chính…; Vẫn còn dư luận về tình trạng tham nhũng vặt, mãi lộ..

UBND Thành phố cho rằng, nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi;

Ngoài ra, một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; các cơ quan phòng chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp phòng ngừa, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

6 tháng đầu năm 2018, Công an Thành phố đã thụ lý điều tra 31 vụ với 82 bị can; đã kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 13 vụ với 38 bị can; Đang điều tra 17 vụ với 44 bị can; Tạm đình chỉ điều tra 1 vụ.

Viện Kiểm sát nhân dân thụ lý 17 vụ với 58 bị can; Truy tố chuyển tòa án 11 vụ với 43 bị can; Đã giải quyết 6 vụ với 15 bị can.

Tòa sán nhân dân Thành phố thụ lý 27 vụ với 118 bị cáo; Đã xét xử 15 vụ với 65 bị cáo; Đang thụ lý 12 vụ với 53 bị cáo.

Tăng cường giám sát để phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố, chiều 3/7, tại cuộc giao ban báo chính Thành ủy, Phó Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Thế Toàn cho biết, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, HĐND Thành phố được tăng cường mạnh mẽ. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và tổ chức giám sát theo quy định. Thành phố đã tổ chức 15 đoàn giám sát và 28 đoàn kiểm tra với 112 lượt tổ chức Đảng là Ban Thường vụ cấp ủy.

Ông Nguyễn Thế Toàn
Phó Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Thế Toàn nói về công tác phòng chống tham nhũng ở Hà Nội

Sau 2 năm thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU về phòng, chống tham nhũng, Hà Nội đã kiểm tra 245 tổ chức đảng, 738 đảng viên và kết luận 191 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 505 đảng viên (chuyển Công an Thành phố 2 vụ việc). Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện đã triển khai 745 cuộc thanh tra.

Theo ông Nguyễn Thế Toàn, việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đẩy mạnh; việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Việc thực hiện quy định về minh bạch tài sản và thu nhập tiếp tục được triển khai, thực hiện về cơ bản đã đi vào nề nếp và đạt được những kế quả tích cực.

Một trong những nội dung nổi bật được ông Nguyễn Thế Toàn cho biết là Thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách; lấy kết quả công tác làm một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên hàng năm.

Các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng đã kiên quyết, kiên trì phối hợp chặt chẽ, khoa học xử lý có hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Công an Thành phố đã khởi tố 60 vụ/194 bị can, là tỉnh thành có số vụ án tham nhũng phát hiện, xét xử lớn.

3 ngành tư pháp của Thành phố đã tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội. Nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do các cơ quan Trung ương chuyển đến được các cơ quan tiến hành tố tụng của Thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh đúng pháp luật.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, Thành ủy đã ban hành công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, kiểm tra 69 tổ chức đảng và 181 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 30 tổ chức đảng và 107 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 63 đảng viên.

Một trong những giải pháp tiếp tục được Hà Nội đẩy mạnh trong thời gian tới theo ông Nguyễn Thế Toàn là tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Thành phố sẽ tích cực kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư một số dự án, công trình trọng điểm của Thành phố; các đơn vị, địa phương tiếp tục đánh giá về lĩnh vực nguy cơ tiềm ẩn tham nhũng, lãng phí và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc