Hà Nội đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư có thu tiền

19:20, 02/07/2018
|

550Media) - Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ ngày 2/7, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề xuất Chính phủ cho Hà Nội được  thí điểm thu tiền đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số các lĩnh vực khác.

Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã báo cáo một số kết quả về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố Hà Nội, trong đó nhấn mạnh kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao hơn cùng kỳ; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư được đẩy mạnh.

Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được thực hiện toàn diện. Đã có 23 nhà đầu tư thực hiện 34 dự án cấp nước sạch theo hình thức xã hộ hóa với tổng công suất 2.105.000 m3/ngày đêm, phủ được 94% dân số vùng nông thôn.

Đến nay đã có 52% số người dân các huyện ngoại thành được sử dụng nước sạch theo tiêu chí nước đô thị. Chương trình trồng 1 triệu cây xanh đạt 84,3%. Cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu  đạt 1.538.238 thửa/1.551.951 thửa, đạt 99,11%.

Thành phố cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường an ninh, trật tự; dự báo tốt tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền và kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, phát tờ rơi, truyền đơn, khẩu hiệu phản động.

Tuy vậy, Chủ tịch Hà Nội thừa nhận, tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản tăng so với cùng kỳ song vẫn còn chậm so với kế hoạch; tình trạng ùn ứ giao thông, trật tự xây dựng đô thị còn có nhiều vi phạm. Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Công tác khắc phục các thiếu sót, thực hiện các nội dung kết luận sau thanh tra của một số đơn vị còn chậm.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Hà Nội sẽ triển khai chính sách hỗ trợ toàn diện về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp từ ngày 01/8/2018 (sau khi HĐND Thành phố thông qua chính sách). Tiếp tục thực hiện việc số hóa các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu cốt lõi: dân cư, đất đai, doanh nghiệp, cán bộ công chức,...

Đồng thời đẩy nhanh phê duyệt các quy hoạch, quy chuẩn kiến trúc xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, tăng cường thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông. Đôn đốc khắc phục các tồn tại thiếu sót theo các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành tháo gỡ các thủ tục, quy trình về thuê các dịch vụ công nghệ thông tin (đường truyền, phần mềm dịch vụ công trực tuyến…). Chính phủ sớm có hướng dẫn, tháo gỡ các quy định về kết nối, chia sẻ các dữ liệu giữa các tỉnh, thành phố với các bộ, ban, ngành.

Đặc biệt, ông Chung đề xuất Chính phủ cho thành phố Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với  các ngành như ngân hàng, công chứng và một số các lĩnh vực khác.

“Nếu được đồng ý, mỗi năm Thành phố trước mắt sẽ thu được  trên 300 tỷ đồng”-ông Chung nói.

Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng có đề xuất liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Cụ thể, TP đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành tháo gỡ các thủ tục, quy trình về thuê các dịch vụ công nghệ thông tin như: đường truyền, phần mềm dịch vụ công trực tuyến... Đồng thời, Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn, tháo gỡ các quy định về kết nối, chia sẻ các dữ liệu giữa các tỉnh, thành phố với các bộ, ban, ngành.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc