Chính phủ phân công chuẩn bị phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

21:01, 02/07/2018
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phân công một số Bộ chuẩn bị một số tờ trình và báo cáo của Chính phủ để chuẩn bị phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị: Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 còn lại; Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Chương trình mục tiêu quốc gia Biển Đông - Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (ảnh trái) sẽ báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn từ thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước.Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (ảnh phải) sẽ trình bày Báo cáo của Chính phủ về những vướng mắc, bất cập trong thực tiến triển khai thi hành một số luật.


Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị: Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường; Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành  phố Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển.

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được các Bộ trình bày tại phiên họp Thường vụ Quốc hội lần này.


Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương); đồng thời, chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt quan trọng và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  sẽ chuẩn bị, trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo về việc tháo gỡ vướng mắc quy định pháp luật về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường theo tờ trình số 42/CP-PL ngày 28/2/2018 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2264/VPCP-PL ngày 12/3/2018.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Phân công chuẩn bị Phiên họp

Trên cơ sở văn bản số 2085/TTKQH-TH ngày 27/6/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội về phiên họp giữa Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ để trao đổi việc chuẩn bị các nội dung cần trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân công các Bộ trưởng thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị một số nội dung.

 Bộ trưởng Bộ KH&ĐT sẽ có báo cáo rõ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng để xử lý những việc phát sinh

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó báo cáo rõ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, trong đó làm rõ các nội dung về thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước và nợ công; những vấn đề phát sinh và dự kiến các nội dung cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn từ thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối  hợp với Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị, trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương); chuẩn bị, trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình bày Báo cáo của Chính phủ về những vướng mắc, bất cập trong thực tiến triển khai thi hành một số luật.

Tiến Vinh


Ý kiến bạn đọc