Thi THPT Quốc gia 2018: Gợi ý đáp án 5 mã đề môn tiếng Anh

09:56, 27/06/2018
|

(VnMedia) - Theo các giáo viên thuộc tổ Anh - Hệ thống giáo dục Hocmai, nhìn chung, so với đề thi THPT quốc gia năm 2017, đề thi môn tiếng Anh năm nay được đánh giá khó hơn, có tính phân loại tốt hơn, không nặng về kiểm tra kiến thức ngữ pháp.

Phổ điểm trung bình dự kiến sẽ thấp hơn năm 2017 và sẽ ở mức 5,6 điểm.

Tiếng Anh

Các chủ đề của bài Đọc hiểu bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 11 và lớp 12 như: chủ đề giáo dục (mã 406); chủ đề thể thao (406); chủ đề viết thư xin việc (mã đề 407); phát triển đô thị (mã đề 407) nhưng cách đưa nội dung các chủ đề được điều chỉnh, đảm bảo sự đa dạng, phong phú giữa các mã đề. Nhìn chung, các chủ đề rất thiết thực, gần gũi với các em học sinh phổ thông.

Điểm hay của đề thi là đề không nặng về kiểm tra kiến thức ngữ pháp, các câu hỏi về từ vựng là các câu được dùng để phân loại. Các câu hỏi kiểm tra từ vựng thuộc loại khó rơi vào các kiến thức về thành ngữ; ngữ động từ và các cụm từ cố định trong Tiếng Anh yêu cầu học sinh phải có kiến thức sâu và vốn từ phong phú mới có thể hoàn thành bài tốt.

Những phần thí sinh dễ lấy điểm là: ngữ âm; các câu hỏi về ngữ pháp; sửa lỗi sai, dạng bài tìm câu đồng nghĩa và nối câu.

Gợi ý đáp án:

           

Mã đề:

406

           
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

B

 

11

C

 

21

B

 

31

C

 

41

D

2

D

 

12

D

 

22

B

 

32

A

 

42

C

3

D

 

13

D

 

23

B

 

33

B

 

43

A

4

B

 

14

C

 

24

B

 

34

A

 

44

A

5

C

 

15

C

 

25

B

 

35

B

 

45

D

6

D

 

16

D

 

26

A

 

36

D

 

46

A

7

A

 

17

C

 

27

B

 

37

C

 

47

B

8

C

 

18

A

 

28

B

 

38

A

 

48

A

9

D

 

19

A

 

29

B

 

39

A

 

49

C

10

B

 

20

A

 

30

D

 

40

D

 

50

C

                           
                           
           

Mã đề:

407

           
                           

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

C

 

11

B

 

21

A

 

31

B

 

41

C

2

D

 

12

C

 

22

A

 

32

A

 

42

D

3

C

 

13

D

 

23

C

 

33

C

 

43

D

4

A

 

14

B

 

24

C

 

34

B

 

44

D

5

A

 

15

D

 

25

A

 

35

D

 

45

B

6

C

 

16

A

 

26

B

 

36

C

 

46

A

7

B

 

17

B

 

27

A

 

37

C

 

47

A

8

B

 

18

A

 

28

C

 

38

C

 

48

D

9

D

 

19

C

 

29

B

 

39

D

 

49

D

10

A

 

20

B

 

30

D

 

40

C

 

50

C

                           
                           
           

Mã đề:

404

           
                           

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

B

 

11

B

 

21

A

 

31

B

 

41

A

2

C

 

12

D

 

22

D

 

32

A

 

42

A

3

D

 

13

D

 

23

B

 

33

D

 

43

B

4

C

 

14

C

 

24

D

 

34

B

 

44

B

5

A

 

15

B

 

25

B

 

35

B

 

45

B

6

D

 

16

A

 

26

B

 

36

A

 

46

C

7

C

 

17

D

 

27

D

 

37

A

 

47

C

8

D

 

18

D

 

28

D

 

38

C

 

48

C

9

A

 

19

B

 

29

B

 

39

C

 

49

B

10

B

 

20

D

 

30

A

 

40

B

 

50

C

                           
                           
           

Mã đề:

408

           
                           

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

A

 

11

D

 

21

C

 

31

D

 

41

A

2

B

 

12

D

 

22

C

 

32

D

 

42

B

3

A

 

13

D

 

23

C

 

33

C

 

43

C

4

C

 

14

A

 

24

B

 

34

B

 

44

D

5

C

 

15

B

 

25

A

 

35

B

 

45

C

6

D

 

16

B

 

26

C

 

36

A

 

46

B

7

D

 

17

A

 

27

D

 

37

A

 

47

D

8

D

 

18

D

 

28

   

38

C

 

48

D

9

C

 

19

C

 

29

B

 

39

D

 

49

B

10

A

 

20

A

 

30

B

 

40

A

 

50

B

                           
                           
           

Mã đề:

409

           
                           

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

B

 

11

B

 

21

C

 

31

A

 

41

D

2

A

 

12

C

 

22

A

 

32

A

 

42

C

3

A

 

13

D

 

23

D

 

33

A

 

43

C

4

A

 

14

A

 

24

D

 

34

D

 

44

C

5

C

 

15

D

 

25

B

 

35

B

 

45

B

6

C

 

16

D

 

26

A

 

36

C

 

46

A

7

D

 

17

B

 

27

C

 

37

A

 

47

A

8

B

 

18

B

 

28

B

 

38

D

 

48

D

9

C

 

19

A

 

29

C

 

39

C

 

49

D

10

B

 

20

A

 

30

B

 

40

B

 

50

D

Hoàng Hải 

 


Ý kiến bạn đọc