Quốc hội sẽ giám sát tối cao về quản lý đất đai đô thị

13:28, 12/06/2018
|

(VnMedia) - Tại Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua sáng 12/6 với 92,2% đại biểu có mặt tán thành có nội dung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị…

Lã Vọng

Sáng 12/6, với 92,2% đại biểu (ĐB) có mặt tán thành, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2019.

Theo đó, tại kỳ họp 7, QH sẽ giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Còn chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” sẽ được giám sát tại kỳ họp 8.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của ĐBQH, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) đã chỉ đạo Tổng Thư ký QH gửi phiếu xin ý kiến các ĐBQH về lựa chọn 2 chuyên đề giám sát từ 4 chuyên đề được đề xuất.

Sau đó, Tổng Thư ký QH nhận được 442 ý kiến của ĐBQH, trong đó có 356/442 ý kiến tán thành giám sát chuyên đề 2 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018” (80,5%), 217/442 ý kiến tán thành giám sát chuyên đề 1 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018” (49%).

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị sửa đổi tên chuyên đề về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo hướng tập trung vào việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở các vị trí đắc địa, có địa tô chênh lệch cao hoặc đổi tên thành “Giám sát các dự án đổi đất lấy hạ tầng tại đô thị giai đoạn 2013-2018 (hoặc trong thời gian qua)”.

Tuy nhiên, UBTVQH cho rằng, dự kiến chuyên đề giám sát UBTVQH trình đã bao gồm nội dung mà ĐB nêu. Để bảo đảm tính bao quát, toàn diện, phù hợp với quy mô giám sát tối cao của QH, UBTVQH đề nghị giữ tên chuyên đề như dự thảo.

Có ý kiến đề nghị điều chỉnh tên gọi chuyên đề 2 thành “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, UBTVQH cho rằng, mục đích của chuyên đề do UBTVQH trình là để giám sát cả về công tác quy hoạch lẫn công tác quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; nếu điều chỉnh tên gọi theo hướng nêu trên sẽ thu hẹp phạm vi, không giám sát được tình hình quy hoạch sử dụng đất tại các thành phố hiện là vấn đề đang được dư luận, cử tri quan tâm.

Tuy nhiên, tiếp thu một phần ý kiến nêu trên, UBTVQH xin hoàn thiện tên chuyên đề thành: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Ngoài các chuyên đề, theo nghị quyết về chương trình giám sát, tại kỳ họp 8, QH sẽ xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc