Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Có cán bộ chức vụ cao chưa làm theo đạo đức Hồ Chí Minh

15:13, 16/05/2018
|

(VnMedia) - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, có cả cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước còn thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng nay (16/5), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, trong 2 năm qua, việc thực hiện chỉ thị đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...

Ông Thưởng nhận định, nhiều cơ quan, đơn vị đã xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế, khuyết điểm như: Vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” ở nhiều nơi; Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước còn thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, một trong những nguyên nhân của những hạn chế nói trên là do tính quyết liệt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chưa có nhiều chuyển biến; Một số vấn đề yếu kém, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong công tác cán bộ, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, cần tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì. Đồng thời, phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý nghiêm minh các sai phạm mới có tác dụng răn đe, phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các  đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ thị 05; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc