Thành ủy Hà Nội tuyển dụng gần 100 công chức không qua thi tuyển

08:47, 29/03/2018
|

(VnMedia) - Đối tượng tuyển dụng là những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên,…

Thành ủy Hà Nội
Trụ sở Thành ủy Hà Nội

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1213/TB-TU, tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối tượng tuyển dụng là những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước; Viên chức có đủ điều kiện chuyển thành công chức; Cán bộ, công chức cấp xã có đủ điều kiện chuyển thành công chức; Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có văn bản thỏa thuận của Ban tổ chức Thành ủy.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Ngoài ra, cần đảm bảo tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tượng như sau:

Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước: theo tiêu chuẩn chung, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Viên chức thuộc một trong các trường hợp sau: Đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 17/2003; Có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (tính đến thời điểm 31/12/2017, không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Cán bộ, công chức cấp xã: có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên tính đến thời điểm 31/12/2017 (trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn).

Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có văn bản thỏa thuận của Ban tổ chức Thành ủy và có đủ các điều kiện sau: Thời gian có bằng đại học đủ 60 tháng trở lên (tính từ khi cấp bằng đến thời điểm 31/12/2017).

Đủ 60 tháng trở lên là lao động hợp đồng có văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Thành ủy tại cơ quan, đơn vị nơi đăng ký dự tuyển (tính từ thời điểm có văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Thành ủy đến thời điểm 31/12/2017) làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo sau đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn).

Chỉ tiêu tuyển dụng là 92 biên chế thuộc 31 đơn vị, địa phương.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Thành ủy Hà Nội. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng tại địa điểm nhận hồ sơ của cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. Mức lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/01 thí sinh; lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: trong giờ hành chính từ ngày 26/3/2018 đến 17h00 ngày 27/4/2018 (trừ thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ). Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở các ban Đảng Thành ủy; quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy Khối; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Ban Thường vụ Thành ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, niêm yết công khai thông báo theo quy định.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc