Danh sách loạt cán bộ bị kỷ luật vì đi lễ trong giờ hành chính

15:08, 03/03/2018
|

Sau phản ánh của VTV về một số công chức cán bộ Điện lực Bình Lục đi lễ chùa trong giờ hành chính, Công ty Điện lực Hà Nam đã xác minh và thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ.

đi lễ trong giờ hành chính

Danh sách các cá nhân bị thi hành kỷ luật lao động bao gồm:

Ông Nguyễn Hữu Nghị, chức vụ: Giám đốc Điện lực Bình Lục; Trình độ chuyên môn được đào tạo: Thạc sĩ hệ thống điện; Mức độ phạm lỗi: Đi lễ trong giờ làm việc; Hình thức kỷ luật: Khiển trách đồng thời miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Lục, điều động đi làm Quản đốc Phân xưởng xây lắp điện.

Ông Nguyễn Đức Dũng, chức vụ: Phó Giám đốc Điện lực; Trình độ chuyên môn được đào tạo: Thạc sỹ Quản lý kinh tế năng lượng; Mức độ phạm lỗi: Đi lễ trong giờ làm việc; Hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Lại Quang Huy, chức vụ Phó Giám đốc Điện lực; Trình độ chuyên môn được đào tạo: Kỹ sư hệ thống điện; Mức độ phạm lỗi: Đi lễ trong giờ làm việc; Hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Trần Đức Quân, chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật Điện lực Bình Lục; Trình độ chuyên môn được đào tạo: Kỹ sư hệ thống điện; Mức độ phạm lỗi: Đi lễ trong giờ làm việc; Hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Nguyễn Thiếu Lăng, chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Bình Lục; Trình độ chuyên môn được đào tạo: Kỹ sư hệ thống điện; Mức độ phạm lỗi: Đi lễ trong giờ làm việc; Hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Phạm Văn Đạt, chức danh: Đội trưởng Đội quản lý tổng hợp hạ thế Bồ Đề Điện lực Bình Lục; Trình độ chuyên môn được đào tạo: Công nhân kỹ thuật điện; Mức độ phạm lỗi: Đi lễ trong giờ làm việc; Hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, chức danh: Đội trưởng Đội quản lý tổng hợp trung gian Điện lực Bình Lục; Trình độ chuyên môn được đào tạo: Công nhân kỹ thuật điện; Mức độ phạm lỗi: Đi lễ trong giờ làm việc; Hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Nguyễn Công Hoan, chức danh: Đội trưởng Đội quản lý tổng hợp cao thế Điện lực Bình Lục; Trình độ chuyên môn được đào tạo: Công nhân kỹ thuật điện; Mức độ phạm lỗi: Đi lễ trong giờ làm việc; Hình thức kỷ luật: Khiển trách.

(VTVNews)


Ý kiến bạn đọc