Công bố kết quả kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Phú Thọ

18:07, 27/03/2018
|

(VnMedia) - Chiều 27/3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tại tỉnh Phú Thọ đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh này.

Phòng chống tham nhũng Phú Thọ
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình công bố kết quả kiểm tra, giám sát tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Phú Thọ

Theo đoàn công tác, thời gian qua, Tỉnh ủy Phú Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; chú trọng trên cả 3 lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chuyển sang cơ quan điều tra còn hạn chế, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa cao, chủ yếu quan tâm đến quy trình, thủ tục và giảm trừ, thu hồi về kinh tế.

Một số kết luận thanh tra, kiểm tra còn chung chung, chưa chỉ rõ nội dung sai phạm, chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm (về Đảng, hành chính) theo quy định, chủ yếu là kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng còn mặt hạn chế, tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án tham nhũng chưa cao…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc về công tác PCTN, đoàn kiểm tra đã nắm tình hình, đánh giá về sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN của tỉnh Phú Thọ, kịp thời ghi nhận kết quả và phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất, kiến nghị, có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN tại tỉnh Phú Thọ.

Kết quả kiểm tra, giám sát và đôn đốc về công tác PCTN tại tỉnh Phú Thọ là cơ sở quan trọng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN có những quyết định về chính sách và giải pháp quan trọng đối với công tác này tại Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý tỉnh Phú Thọ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, xoá đói giảm nghèo... Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTN, Tỉnh ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc liên quan đến công tác PCTN trên địa bàn.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc