Bộ Y tế đề xuất: Khiếm khuyết bộ phận sinh dục không được làm nhân viên đường sắt!

14:47, 30/03/2018
|

(VnMedia) - Dự thảo của Bộ Y tế quy định: nam giới bị tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn, mắc bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp...; nữ bị sa âm đạo, sa tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng.. được xếp vào không đủ điều kiện cho vị trí lái tàu, phụ lái tàu.

lái tàu
Ảnh minh họa

Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. Trong đó, có 2 tiêu nhóm tiêu chí về thể lực và tiêu chuẩn về chức năng sinh lý, bệnh tật.

Theo dự thảo, nhân viên trực tiếp phục vụ đường sắt được chia thành 3 nhóm: Lái tàu, phụ tàu; Trưởng tàu, trực ban chạy tàu ga, điều độ chạy tàu tuyến, điều độ chạy tàu ga, gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe; Nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác hầm, gác đường ngang, cầu chung.

Bộ Y tế đưa ra tiêu chuẩn sức khỏe gồm 2 tiêu nhóm tiêu chí: Về thể lực và chức năng sinh lý, bệnh tật. Có từng tiêu chí riêng dành cho khám tuyển dụng nhân viên hoặc khám sức khỏe định kỳ.

Về tiêu chuẩn thể lực: Các đối tượng trên đều phải đạt chỉ số tối thiểu về chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình, lực bóp tay, lực kéo thân.

Về chức năng sinh lý: Trong mục liên quan đến hệ tiết niệu - sinh dục, nam giới bị tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn, mắc bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp... được xếp vào không đủ điều kiện cho vị trí lái tàu, phụ lái tàu.

Với vị trí này ở nữ, sẽ loại các trường hợp bị sa âm đạo, sa tử cung, biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng với các cơ quan bên cạnh điều trị không kết quả, rong kinh, băng kinh, đa kinh, mổ lấy thai, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ, u nang buồng trứng...

Ngoài các tiêu chuẩn định lượng, chỉ số tại mục "ngoại hình" nêu: "Những người tuy đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhưng ngoại hình có dị tật, tật ảnh hưởng đến công tác và giao tiếp... cũng không tuyển dụng làm lái tàu, phụ lái tàu, trưởng tàu".

Cụ thể, về chức năng sinh lý, người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây là không đủ tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu:

Chức năng, sinh lý, bệnh tật

Chức danh

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

Lái tàu,

Phụ lái tàu

Trưởng tàu; Trực ban chạy tàu ga; Điều độ chạy tàu; Trưởng dồn; Nhân viên gác ghi; Nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe

Nhân viên gác đường ngang; Nhân viên gác cầu chung; Nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác hầm

Khám tuyển

Khám ĐK

Khám tuyển

Khám ĐK

Khám tuyển

Khám ĐK

TIẾT NIỆU

-Cắt 1 thận

-Bệnh thận mạn tính, bẩm sinh

-Sỏi đường tiết niệu kể cả đã mổ

-Thận to, thận đa nang.

-Viêm thận các thể

-Cắt 1 thận.

-Bệnh thận mạn tính, bẩm sinh

-Sỏi đường tiết niệu đã mổ lần II

-Đã phẫu thuật đường tiết niệu có ảnh hưởng đến sức khoẻ.

-Thận to.

-Cắt 1 thận

-Bệnh thận mạn tính, bẩm sinh

-Sỏi đường tiết niệu kể cả đã mổ

-Thận to, thận đa nang.

-Viêm thận các thể

-Cắt 1 thận.

-Bệnh thận mạn tính, bẩm sinh

-Sỏi đường tiết niệu đã mổ lần II

-Đã phẫu thuật đường tiết niệu có ảnh hưởng đến sức khoẻ.

-Thận to.

-Cắt 1 thận

-Bệnh thận mạn tính, bẩm sinh

-Sỏi đường tiết niệu kể cả đã mổ

-Thận to, thận đa nang.

-Viêm thận các thể

-Cắt 1 thận.

-Bệnh thận mạn tính, bẩm sinh

-Sỏi đường tiết niệu đã mổ lần II

-Đã phẫu thuật đường tiết niệu có ảnh hưởng đến sức khoẻ.

-Thận to.

SINH DỤC NAM

-Tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn.

-Đụng dập niệu đạo dương vật hoặc các bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp phẫu thuật.

-Tràn dịch màng tinh hoàn đã điều trị nhưng không ổn định.

-Đụng dập niệu đạo dương vật hoặc các bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp phẫu thuật gây ảnh hưởng đến tiết niệu

-Tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn.

-Đụng dập niệu đạo dương vật hoặc các bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp phẫu thuật.

-Tràn dịch màng tinh hoàn đã điều trị nhưng không ổn định.

-Đụng dập niệu đạo dương vật hoặc các bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp phẫu thuật gây ảnh hưởng đến tiết niệu

-Tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn.

-Đụng dập niệu đạo dương vật hoặc các bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp phẫu thuật.

-Tràn dịch màng tinh hoàn đã điều trị nhưng không ổn định.

-Đụng dập niệu đạo dương vật hoặc các bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp phẫu thuật gây ảnh hưởng đến tiết niệu

SINH DỤC NỮ

-Rò bàng quang âm đạo.

-Sa âm đạo, tử cung.

-Các biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng với các cơ quan bên cạnh điều trị không kết quả.

-Rong kinh, băng kinh, đa kinh.

-Có thai

-Thời gian sau đẻ <6 tháng

-U nang buồng trứng, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ

-Rò bàng quang âm đạo.

-Sa âm đạo, tử cung.

-Các biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng với các cơ quan bên cạnh điều trị không kết quả.

-Rong kinh, băng kinh, đa kinh.

- Có thai

-Thời gian sau đẻ <6 tháng

-U nang buồng trứng, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ kết quả không tốt

-Rò bàng quang âm đạo.

-Sa âm đạo, tử cung.

-Các biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng với các cơ quan bên cạnh điều trị không kết quả.

-Rong kinh, băng kinh, đa kinh.

-Có thai

-Thời gian sau đẻ <6 tháng

-U nang buồng trứng, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ

-Rò bàng quang âm đạo.

-Sa âm đạo, tử cung điều trị không kết quả.

-Các biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng với các cơ quan bên cạnh điều trị không kết quả.

-Rong kinh, băng kinh, đa kinh.

-Có thai

-Thời gian sau đẻ <6 tháng

-U nang buồng trứng, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ kết quả không tốt

-Rò bàng quang âm đạo.

-Sa âm đạo, tử cung.

-Các biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng với các cơ quan bên cạnh điều trị không kết quả.

-Rong kinh, băng kinh, đa kinh.

-Có thai

-Thời gian sau đẻ <6 tháng

-U nang buồng trứng, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ

-Rò bàng quang âm đạo.

-Sa âm đạo, tử cung điều trị không kết quả.

-Các biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng với các cơ quan bên cạnh điều trị không kết quả.

-Rong kinh, băng kinh, đa kinh.

-Có thai

-Thời gian sau đẻ <6 tháng

U nang buồng trứng, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ kết quả không tốt

 
Quy định về thể lực:
 

Chỉ số

Chức danh

Nhóm 1

Lái tàu, phụ lái tàu

Nhóm 2

 

Trưởng tàu; Trưởng dồn; Trực ban chạy tàu ga; Nhân viên điều độ chạy tàu tuyến, điều độ chạy tàu ga; Nhân viên gác ghi; Nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe

Nhóm 3

 

Nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác hầm; Nhân viên gác đường ngang, cầu chung

 

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Khám tuyển

Khám

Định kỳ

Khám tuyển

Khám

Định kỳ

Khám tuyển

Khám

Định kỳ

Khám tuyển

Khám

Định kỳ

Khám tuyển

Khám

Định kỳ

Khám tuyển

Khám

Định kỳ

Chiều cao đứng (cm)

 

≥ 164

 

≥ 164

≥ 164

≥ 164

≥162

≥ 160

≥ 153

≥151

≥158

≥ 156

≥ 150

≥ 148

Cân nặng (kg)

 

≥ 52

 

≥ 48

≥ 47

≥ 46

≥ 50

≥ 47

≥ 45

≥ 43

≥ 48

≥ 46

≥ 43

≥ 42

Vòng ngực trung bình (cm)

 

≥ 80

 

≥ 76

≥ 75

≥ 75

≥ 80

≥ 76

≥ 75

≥ 74

≥ 78

≥ 76

≥ 74

≥ 72

Lực bóp tay thuận (kg)

≥ 37

≥ 30

≥ 25

≥ 20

≥ 37

Không thực hiện

≥ 25

Không thực hiện

≥ 30

Không thực hiện

≥ 20

Không

thực hiện

Lực bóp tay không thuận (kg)

≥ 34

≥ 28

≥ 23

≥ 18

≥ 34

Không thực hiện

≥ 23

Không thực hiện

≥ 28

Không thực hiện

≥ 18

Không

thực hiện

Lực kéo thân (kg)

 

≥ 100

 

≥ 85

≥ 65

≥ 55

 

≥ 100

 

Không thực hiện

≥ 65

Không thực hiện

≥ 85

Không thực hiện

≥ 55

Không

thực hiện

 

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trên (trong trường hợp thông tư được ban hành) không áp dụng đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu đã được tuyển dụng trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành.

Dự thảo này đang tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi trong thời gian tới.

Hoàng Hải


Ý kiến bạn đọc