3 tháng đầu năm, Đà Nẵng kỷ luật 51 đảng viên

12:03, 22/03/2018
|

(VnMedia) - 3 tháng đầu năm 2018. UBKT Thành ủy TP Đà Nẵng, UBKT các cấp và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra đã tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp mình và chi bộ thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm…

Thành ủy Đà Nẵng
Trụ sở Thành ủy Đà Nẵng

Tin từ Thành ủy TP Đà Nẵng cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của thành phố Đà Nẵng đã tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, xử lý và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, các cơ quan chức năng xem xét, xử lý kỷ luật Đảng và hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Cùng với đó, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy gợi ý kiểm điểm năm 2017 đối với 10 tập thể và 8 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thẩm tra về phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách đảng viên đối với 18 trường hợp là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý để phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt cán bộ và các trường hợp cán bộ bổ nhiệm, đề bạt vào các chức danh do Ban Thường vụ Thành ủy quản lý;

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 25/12/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 11 đảng viên  và 18 tổ chức đảng; giám sát 3 tổ chức đảng và 2 đảng viên với nội dung: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và về thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm.

UBKT Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND TP bằng hình thức Khiển trách. UBKT Thành ủy, UBKT các cấp và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra đã tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp mình và chi bộ thi hành kỷ luật 51 trường hợp đảng viên vi phạm, trong đó: Khiển trách 32 đảng viên, cảnh cáo 18 đảng viên, cách chức 1 đảng viên.

Trong 3 tháng đầu năm, UBKT Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên, qua kiểm tra kết luận 5 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã xử lý kỷ luật. Ngoài ra, hiện nay UBKT Thành ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Trong khi đó, UBKT Thành ủy và UBKT đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 22 tổ chức đảng trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra; UBKT các cấp giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng và 5 đảng viên trong việc chấp hành thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 29 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật đối với 08 đảng viên (trong đó có 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý), với các hình thức: Khiển trách 7 và cảnh cáo 1.

UBKT các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc đã thi hành kỷ luật 8 trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, trong đó 7 cán bộ bị khiển trách 7 và 1 cán bộ bị cảnh cáo.

PV


Ý kiến bạn đọc