"Việt Nam thu nhập bình quân hơn 2.300USD, Trung Quốc đã 8.000!"

13:14, 18/01/2018
|

(VnMedia) - Phát biểu tại Diễn đàn Việt Nam phát triển bền vững được tổ chức sáng nay (18/1) tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam rất thấp, chỉ đạt hơn 2.300USD trong khi Trung Quốc với hơn 1 tỷ dân đã đạt 8.000USD...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn Việt Nam phát triển bền vững 2018

Ngày 18/1, tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Việt Nam phát triển bền vững 2018 với 4 nội dung quan trọng được thảo luận, đó là: Tăng trưởng kinh tế bền vững và hòa nhập xã hội: các thách thức, mô hình và lộ trình; các sáng kiến về đầu tư và tài chính cho phát triển bền vững; các xu hướng gần đây về đổi mới và công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu; Chiến lược phát triển đặc khu kinh tế và hành chính bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, qua 30 năm đổi mới đã làm thay đổi hẳn diện mạo kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống người dân được cải thiện, Việt nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Đặc biệt, kinh tế Việt Nam năm 2017 đã đạt những thành tựu ấn tượng, là cơ sở để tăng trưởng, thịnh vượng, bền vững cho những năm tiếp theo.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, môi trường kinh doanh của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá tăng 14 bậc, đứng thứ 68/190 nền kinh tế; năng lực cạnh tranh quốc gia theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tăng 5 bậc, đứng thứ 55/137 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh: kinh tế Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức.

“GDP bình quân đầu người của Việt Nam còn rất thấp, chỉ có hơn 2.300 USD, trong khi Trung Quốc đã là 8.000 USD và họ phấn đấu đến 2020 đạt 10.000 USD. Một đất nước hơn 1 tỷ dân mà họ đạt được như vậy. Nếu chúng ta đạt mức thu nhập ở năm 2030 là 10.000-12.000USD thì khi đó các nước họ cũng đã tăng rất nhiều. Các nước không đợi Việt Nam!” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam không chỉ nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình mà hiện nay đang ở trong giai đoạn thu nhập trung bình. Trong khi đó, bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư có xu hướng gia tăng. Các vấn đề về môi trường và tác động của biến đổi khí hậu; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế đặt ra nhiều thách thức.

Bộ trưởng cho biết, để thực hiện tăng trưởng thịnh vượng đi đôi với bền vững môi trường trên nền tảng cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đã và đang thực hiện một số biện pháp trọng tâm.

Đó là: Tiếp tục tập trung tạo dựng thể chế, luật  pháp, cơ chế, chính sách và môi trường, điều kiện thuận lợi, an toàn để kinh tế thị trường vận hành đầy đủ, thống suốt, hiệu quả và hội nhập.

“Đặc biệt là tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển theo cơ chế thị trường, chất dứt hoàn toàn việc xây dựng các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu dùng, làm hạn chế sự tham gia thị trường của các thành phần kin tế” – Bộ trưởng khẳng định.

Thứ hai, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thu hút chọn lọc đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó nhấn mạnh doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cạnh tranh bình đẳng; Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thứ ba, phải phát triển năng lực đổi mới, sáng tạo, lấy doanh nghiệp và các định chế nghiên cứu và phát triển làm trung tâm, phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

Thứ tư, phát huy các cực tăng trưởng, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng và đô thị, trong đó xây dựng 3 đặc khu hành chính – kinh tế với thể chế vượt trội, có khả năng cạnh tranh quốc tế; phát huy các cơ chế đặc thù ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, làm đầu tàu và tạo sự lan tỏa cho cải cách và phát triển; nâng cao chất lượng lập và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng tài nguyên, bảo đảm công khai minh bạch…

Thứ năm, bảo đảm công bằng và hòa nhập xã hội, thay đổi vai trò của Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công; thực hiện cơ chế thị trường và đẩy mạnh xã hội hóa đối với cung cấp các dịch vụ công, chuyển từ cơ chế cấp phát sang đặt hàng và từ cấp kinh phí cho các đơn vị cung ứng sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng…

Thứ sáu, phát triển bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu…

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc