Thủ tướng: Giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Đà Nẵng

20:39, 02/01/2018
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng

Trong đó, về đề nghị ban hành Nghị định về cơ chế ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp thu, giải trình những nội dung còn có ý kiến khác nhau đối với dự thảo Nghị định. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Về đề nghị Bộ Nội vụ giao lại thẩm quyền phê duyệt danh sách, tạm ứng kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho địa phương, thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2914 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế của tất các các bộ, ngành, địa phương và làm việc với Bộ Nội vụ về vấn đề này.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị của Thành phố về việc được triển khai lập Quy hoạch Khu kinh tế ven biển thành phố Đà Nẵng; thành lập và bổ sung Khu Kinh tế ven biển Đà Nẵng vào Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu Kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008.

Về đề nghị bố trí vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2018 cho dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh là 250 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định.

Xuân Hưng