Hà Nội: Thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên

16:17, 15/01/2018
|

(VnMedia) - Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức Đảng và 381 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên…

Sáng 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVI) khai mạc Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, quyết nghị một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng, ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Năm 2017, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân; tăng cường đi cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; lãnh đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố, đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Đến nay, Thành ủy đã phê duyệt 50 đề án vị trí việc làm của các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố.

Các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung thực hiện công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt Thành phố, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhiện kỳ 2020-2025 và 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo đúng quy trình, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch.

kỷ luật Đảng viên
Quang cảnh hội nghị

Cũng trong năm qua, Thành ủy đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó, điều động, luân chuyển 42 đồng chí; bổ sung cấp ủy 53 đồng chí. Toàn Đảng bộ Thành phố cũng kết nạp 13.689 đảng viên mới, đạt 114,08% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, Thành ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là: Vẫn còn một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, chưa quan tâm đúng mức đến công tác tư tưởng, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; chưa kịp thời thông tin tình hình ở một số cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến an ninh trật tự.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy còn yếu; chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức đảng còn hạn chế; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ; tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn yếu…

 Báo cáo về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2017, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh cho biết: Năm 2017, Thành ủy đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của UBKT Trung ương, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố đối với 10 quận, huyện và 10 sở, ngành Thành phố;

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức Đảng và 381 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên. Trong đó, UBKT Thành ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra tại 25 tổ chức đảng và 57 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thực hiện chức trách được giao, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý kinh tế, xây dựng, đất đai...

Qua kiểm tra, UBKT đã chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, giúp tổ chức đảng được kiểm tra ổn định tình hình. Những trường hợp đến mức phải xử lý kỷ luật được xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và phòng ngừa sai phạm nghiêm trọng xảy ra.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2018, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo phân công của Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn, lĩnh vực, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Trong đó có kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016-2020”, thời gian thực hiện trong quý 3/2018. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc