Hà Nội: Giảm biên chế, kiên quyết chấm dứt hợp đồng chuyên môn hiện có

09:43, 12/12/2017
|

(VnMedia) - Năm 2018, mỗi sở, ngành phải giảm biên chế 2,5%, riêng Sở Nội vụ giảm 5 người; các đơn vị không được tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt hợp đồng chuyên môn hiện có... 

công chức thủ đô
Ảnh minh họa

Đây là thông tin được đưa ra ngày 11/12 tại Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua năm 2017; triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, ông Trần Huy Sáng cho biết, theo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận mà Sở được UBND Thành phố giao, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã... theo hướng thu gọn đầu mối.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

UBND TP Hà Nội yêu cầu, thực hiện giao biên chế đúng định mức đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế, đồng thời tập trung chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, làm cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế.

Năm 2018, mỗi sở, ngành phải giảm biên chế 2,5% (tổng cộng các sở cần giảm 100 người). Riêng Sở Nội vụ sẽ đi đầu và sẽ giảm biên chế 5 người.

Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt hợp đồng chuyên môn hiện có.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; hạn chế việc chi tiêu hội họp, tiếp khách, đề cao vai trò và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong sử dụng ngân sách; tăng cường chỉ đạo và thường xuyên tổ chức, kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao.

Việc phân bổ dự toán năm 2018, phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nguyên tắc HĐND và UBND TP đã thống nhất, theo đó, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi, không bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc