100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

14:30, 24/11/2017
|

Theo kết quả cuộc họp thứ 5 bất thường của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng vừa tổ chức, 100% đại biểu HĐND tham gia đều nhất trí bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Vào lúc 9h ngày 24/11, sau các thủ tục và giơ tay biểu quyết, 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã nhất trí bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Đoàn Xuân Hiếu thay mặt hội nghị thông qua Dự thảo nghị quyết, Dự thảo quyết định bãi nhiệm 2 chức danh trên của ông Nguyễn Xuân Anh, giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất thủ tục, trình Quốc hội phê chuẩn theo Luật Tổ chức Nghị quyết chính thức thông qua.

Tin tức - Chính trị - 100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh.

Trước đó, 8h cùng ngày, cuộc họp thứ 5 bất thường của HĐND TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng chủ trì được tổ chức. Theo chương trình, cuộc họp có nội dung thực hiện quy trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Xuân Anh được bầu làm đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ nhất theo tờ trình Về việc đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND TP.Đà Nẵng ngày 23/11/2017.

Tin tức - Chính trị - 100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh (Hình 2).

Ông Xuân Anh tiếp tục vắng mặt tại cuộc họp bất thường này.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của ban Thường vụ Thành ủy và Đảng đoàn HĐND thành phố; căn cứ quy định tại Điều 84 và Điều 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất trình HĐND thành phố xem xét bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Khoảng 8h20 cùng ngày, các đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm.

Theo ghi nhận, ông Nguyễn Xuân Anh tiếp tục vắng mặt tại cuộc họp bất thường này. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Anh đã có đơn xin vắng mặt và được HĐND TP.Đà Nẵng cho phép.

Theo Người đưa tin


Ý kiến bạn đọc