NHNN chậm đặt tổ chức tín dụng "có vấn đề" vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

06:49, 03/09/2017
|

(VnMedia) - Thanh tra Chính phủ đã kết luận, Ngân hàng nhà nước chậm ban hành quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp theo quy định...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 1/9, Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo kết luận thanh tra, công tác giám sát từ xa của Ngân hàng Nhà nước chưa tổng hợp và phân tích sâu sắc các báo cáo của tổ chức tín dụng để đánh giá chính xác các nội dung: diễn biến về cơ cấu tài sản nợ và tài sản Có; chất lượng tài sản Có; vốn tự có; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; Việc thực hiện quy định về các tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.

Chất lượng công tác giám sát từ xa chưa cao trong việc phát hiện các tiềm ẩn rủi ro, chưa đánh giá nguy cơ tiềm ẩn đối với các tổ chức tín dụng; chưa phát huy được hiệu quả của vai trò cảnh báo hệ thống;

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, chất lượng các báo cáo giám sát cũng như các văn bản cá biệt chưa đề xuất xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm hành chính của một số đối tượng giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật nhằm chấn chỉnh việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của các tổ chức tín dụng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc lựa chọn đối tượng thanh tra tại kế hoạch thanh tra chi tiết của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chưa phù hợp với định hướng.

Hệ thống tín dụng có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng ngân hàng Nhà nước chưa có giải pháp tiến hành thanh tra đồng bộ và kịp thời. Không rà soát và phối kết hợp với kết quả giám sát từ xa để xây dựng kế hoạch dẫn đến các năm luôn phải điều chỉnh kế hoạch một cách bị động.

Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm so với quy định.

Về việc thực hiện kế hoạch thanh tra, trong thời gian từ ngày 1/1/2010 đến 30/6/2015, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM có một khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, khi tiến hành thanh tra, một số cuộc thanh tra có thời gian thực hiện cuộc thanh tra vượt so với quyết định, không thực hiện hết nội dung được phê duyệt trong kế hoạch.

Một số kết luận thanh tra việc kiến nghị, xử lý đối với các vi phạm chưa nghiêm theo các quy định của pháp luật; không xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng có vi phạm; chưa kịp thời có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối với một số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả.

Theo Thanh tra chính phủ, chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao; các tổ chức tín dụng có nhiều vi phạm nhưng trong công tác thanh tra, kiểm tra giám sát chưa kịp thời phát hiện để xử lý, ngăn chặn.

Cùng với đó, việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của Ngân hàng Nhà nước còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng việc khắc phục, chỉnh sửa, thực hiện kiến nghị sau thanh tra của một số tổ chức tín dụng còn kéo dài…

Đặc biệt, Ngân hàng nhà nước chậm ban hành quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 146 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của ngân hàng nhà nước hàng năm chưa đúng về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chậm thời gian…

Ngoài các vi phạm trên, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan thuộc Ngân hàng nhà nước còn có những tồn tại, khuyết điểm trong việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; việc thực hiện luân chuyển công tác; thực hiện thẩm quyền kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng…

Thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát các quy định, hướng dẫn trong công tác thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng nhà nước tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc