Hà Nội sắp thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Sở, Phòng

16:05, 15/08/2017
|

(VnMedia) - Hà Nội sẽ nghiên cứu, thí điểm, đề xuất một số đề án, mô hình mới, trong đó có việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp Sở, cấp Phòng...

Đây là thông tin được ông Phan Chu Đức, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội cho biết tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội khi thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Ông Phan Chu Đức
Ông Phan Chu Đức

Theo ông Phan Chu Đức, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, năm 2016, Thành phố đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua rà soát, đã sắp xếp giảm 59 Phòng, ban; giảm 39 Trưởng phòng, ban, 143 Phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ; giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các ban quản lý dự án và quỹ…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã tinh giản biên chế đối với 330 trường hợp. Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm giảm 104 biên chế so với tổng biên chế Trung ương giao.

Đối với viên chức, thành phố kiên quyết không tăng biên chế, chỉ tăng cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng định mức quy định tại các văn bản của Trung ương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; trọng tâm là sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch báo chí Thủ đô đến năm 2020;

Đặc biệt, Hà Nội sẽ nghiên cứu, thí điểm, đề xuất một số đề án, mô hình mới, trong đó có việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp Sở, cấp Phòng; nghiên cứu đề án đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Nghiên cứu Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố giai đoạn 2017-2020 gắn với tiêu chuẩn chức danh.

Về vấn đề thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở, trả lời câu hỏi của phóng viên trước thực tế nhiều địa phương đã thực hiện việc này từ lâu, tuy nhiên Hà Nội đến nay vẫn chưa làm, ông Phan Chu Đức nói: “Không phải Hà Nội chưa làm. Mỗi việc đều cần căn cứ vào đặc thù của Hà Nội. Hà Nội có đặt vấn đề thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng. Việc này Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Tổ chức chuẩn bị và đang nghiên cứu. Đến thời điểm phù hợp, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ báo cáo Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thực hiện chủ trương này”.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc