Xây hơn 880 trường mầm non cho các huyện nghèo

06:43, 13/07/2017
|

(VnMedia) - Chính phủ trình UBTVQH cho phép các địa phương được sử dụng 698,704 tỷ đồng đầu tư xây dựng 880 phòng học mầm non thuộc các huyện nghèo và UBTVQH đã đồng ý...

trường mầm non huyện nghèo
Nhu cầu đầu tư phòng học mầm non tại các huyện nghèo là rất lớn

Sáng 12/7, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012- 2015 của Chương trình Kiên cố hóa trường lớp.

Về tình hình giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012- 2015 của chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trước đó, UBTVQH đã cho phép bố trí 1.999,62 tỷ đồng để đầu tư xây dựng phòng học của trường mầm non tại 61 huyện nghèo.

Theo Báo cáo của Chính phủ, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã giao trong năm 2016 và dự kiến giao trong năm 2017 là 1.300,916 tỷ đồng. Số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại chưa giao là 698,704 tỷ đồng.

Trong đó, 210,42 tỷ đồng vốn TPCP giao cho 14 tỉnh để xây dựng 167 phòng học, song do nhu cầu cấp bách nên các tỉnh đã huy động các nguồn vốn khác để đầu tư và 488,284 tỷ đồng vốn TPCP tiết kiệm được của 22 tỉnh do địa phương huy động thêm vốn đối ứng, giảm suất đầu tư.

Để sử dụng hiệu quả, đúng mục đích phần vốn chưa được giao, Chính phủ trình UBTVQH cho phép các địa phương được sử dụng 698,704 tỷ đồng đầu tư xây dựng 880 phòng học mầm non thuộc các huyện nghèo.

Số vốn này chủ yếu dự kiến để lại cho các địa phương đã được phân bổ trước đây nhưng chưa sử dụng để tiếp tục đầu tư các phòng học mầm non, không điều chuyển cho các địa phương khác.

Riêng 21,316 tỷ đồng là kinh phí tiết kiệm của 6 tỉnh (Tuyên Quang, Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Kạn, Quảng Nam, Gia Lai), Chính phủ dự kiến điều chuyển cho tỉnh Thanh Hóa do 6 địa phương này không đề xuất bổ sung xây dựng phòng học mầm non.

Ngoài ra, Chính phủ cũng trình UBTVQH cho phép các địa phương kéo dài thời gian giao vốn thực hiện kế hoạch đến hết năm 2018.

Thiếu trường học nhưng chậm phân bổ vốn

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, thực tế nhu cầu đầu tư phòng học mầm non giai đoạn 2016- 2025 là rất lớn và Quốc hội đã bố trí 1.999,62 tỷ đồng để xây dựng các phòng học của trường mầm non từ cuối năm 2015 song vẫn còn 698,704 tỷ đồng chưa được sử dụng và đến nay Chính phủ mới trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nội dung này là chậm trễ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn.

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng nhận xét, việc bố trí phần vốn trái phiếu chính phủ chưa sử dụng này để đầu tư xây dựng 880 phòng học mầm non thuộc các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo đề xuất là cần thiết, đúng đối tượng ưu tiên.

Đối với 21,316 tỷ đồng là kinh phí tiết kiệm của 6 tỉnh dự kiến điều chuyển cho tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan trao đổi, tạo sự đồng thuận với các địa phương trước khi thực hiện.

Thảo luận tại phiên họp, đa số các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, các Ủy viên UBTVQH đề nghị Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân tiến độ phân bổ vốn chậm, nhất là thủ tục phân bổ, thủ tục đầu tư.

Một số Ủy viên UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, tránh tình trạng đọng vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp ban hành thủ tục mẫu, hồ sơ mẫu, đặc biệt cần thiết kế phòng học mẫu để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, giao vốn.

Một số Ủy viên UBTVQH cũng đề nghị có đánh giá chi tiết Chương trình kiên cố hóa trường lớp, vì việc thực hiện Chương trình từ năm 2008 đến nay đã gần 10 năm, tình hình đã có nhiều thay đổi. Hơn nữa, sau khi kiên cố hóa lớp học, trường học thì cần đánh giá hoạt động giáo dục ở tỉnh đó có thay đổi như thế nào sau đầu tư để thấy được hiệu quả đầu tư.

Sau khi thảo luận, UBTVQH đã đồng ý về việc điều chỉnh danh mục mức vốn là 698,704 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 880 phòng học theo đề nghị của Chính phủ nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc các đối tượng được sử dụng vốn phải là trường mầm non thuộc các huyện nghèo và thuộc diện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

Đồng thời, cho phép các địa phương được kéo dài thời gian giao vốn thực hiện kế hoạch đến hết năm 2018 để bảo đảm đủ thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư và giao vốn theo quy định. UBTVQH giao cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc