Cuối 2018, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao

15:51, 12/06/2017
|

(VnMedia) - Sáng 12/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018 với tỷ lệ 436/439 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết về cơ bản, đại biểu Quốc hội tán thành với tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018, tập trung vào các nhóm nội dung chính là xem xét báo cáo của các cơ quan hữu quan, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề và xem xét việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Một số ý kiến đề nghị xem xét, đưa vào chương trình nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định tại Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội và xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm đó. 

Đồng thời, theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13, Quốc hội cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. 

Kết quả có 436/439 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.
 
Nghị quyết quy định, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo, tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011- 2016.
 
Tại kỳ họp thứ 6, bên cạnh việc xem xét các báo cáo thường niên, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn theo Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội.
 
Trước đó, về giám sát chuyên đề, Tổng thư ký Quốc hội cho biết đã nhận được 396 phiếu trên tổng số 491 đại biểu Quốc hội khóa XIV; trong đó:
 
Trước đó, về giám sát chuyên đề, Tổng thư ký Quốc hội cho biết đã nhận được 396 phiếu trên tổng số 491 đại biểu Quốc hội khóa XIV; trong đó:
 
- Có 302/396 ý kiến (76,2%) tán thành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
 
- Có 288/396 ý kiến (72,7%) tán thành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội;
 
- Có 171/396 ý kiến (43,1%) tán thành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
 
- Có 72/396 ý kiến (18,1%) tán thành giám sát chuyên đề việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc