"Không thể vì lợi ích của ngành mà phải vì lợi ích của đất nước"

09:05, 21/05/2017
|

(VnMedia) - "Tinh thần là nhìn thẳng vào sự thật. Không vì lợi ích của Bộ mình, Ngành mình mà sợ mất quyền, mà phải vì lợi ích quốc gia đất nước là trên hết" - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi làm việc với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 20/5 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo để khảo sát, xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Khảo sát tại Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, Bộ là cơ quan đi đầu trong đổi mới cơ chế hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đi liền với đổi mới cơ chế tài chính. Thời gian qua, Bộ đã dần thực hiện chuyển từ cơ chế phí sang giá khám chữa bệnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ, bài bản với các bộ, ngành trong kiểm soát giá cả dịch vụ, lạm phát của nền kinh tế.

Tuy nhiên, qua ý kiến các Bộ, Ngành, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Y tế và Ngành Y cần đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới cơ chế quản lý, tài chính và sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp.  Theo đó, Bộ Y tế hoàn thiện lại báo cáo đầy đủ hơn, đề xuất phương án sửa luật cụ thể để bảo đảm hoạt động các đơn vị sự nghiệp đi đúng hướng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh với Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành liên quan rằng "tinh thần là nhìn thẳng vào sự thật. Không vì lợi ích của bộ mình, ngành mình mà sợ mất quyền, mà phải vì lợi ích quốc gia đất nước là trên hết".

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế đánh giá lại chủ trương “xóa vai trò chủ quản” tại các đơn vị sự nghiệp và đặt vấn đề về cơ cấu lại vai trò cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm y tế là công cụ an sinh xã hội hiệu quả của nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tập trung thực hiện sắp xếp các đầu mối của các đơn vị, tập trung đánh giá kỹ vai trò của hơn 400 phòng khám đa khoa khu vực (ở tuyến huyện) để tránh chồng chéo nhiệm vụ, biên chế. “Mỗi phòng khám như vậy cũng sinh ra đủ ban bệ bảo vệ, văn thư, kế toán,… sẽ làm tăng biên chế. Đồng thời tìm cách nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các trạm y tế cấp xã”, Phó Thủ tướng nói.

Bộ Y tế cần đề xuất giải pháp thực sự mạnh mẽ và đột phá, trong đó có việc đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế, khám chữa bệnh để đạt mục tiêu tăng cường năng lực, mở rộng quy mô khám chữa bệnh cho người dân; đi liền với đó là phân định rõ hệ thống công- tư trong y tế, bảo đảm không phân biệt ứng xử công- tư.

Vương Đình Huệ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Y tế

Giáo dục càng tự chủ mạnh mẽ càng tốt

Khảo sát tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc xây dựng Đề án có ý nghĩa quan trọng đối với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục, trong đó lưu ý sắp xếp các điểm trường ở khu vực miền núi với điều kiện tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận được dịch vụ giáo dục.

Về công tác tự chủ, Phó Thủ tướng cho rằng không nên nhầm lẫn toàn ngành giáo dục phải tự chủ trong công tác tài chính. “Cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa làm sao có thể tự chủ được mà vai trò của Nhà nước vẫn phải rất lớn trong đầu tư, phát triển giáo dục ở những nơi này”, Phó Thủ tướng nói.

Riêng về giáo dục đại học, Phó Thủ tướng cho rằng “càng tự chủ mạnh mẽ càng tốt”. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ có các cơ chế đặt hàng dịch vụ công (đối với các trường đại học nghiên cứu khoa học cơ bản… khó có thể tự chủ tài chính) hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công tới các cơ sở giáo dục đối với các dịch vụ giáo dục mang lại giá trị gia tăng.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mạnh mẽ như giao tài sản đất đai, cơ chế tín dụng phù hợp cho giáo dục đại học; chủ động sắp xếp lại lao động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện lại báo cáo theo hướng bám sát các nội dung về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp của Đề án.

Hoàng Hải


Ý kiến bạn đọc