Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh rà soát bộ máy tổ chức Hội

06:08, 23/04/2017
|

(VnMedia) - Trong năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát bộ máy tổ chức Hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng hội viên vi phạm pháp luật, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…

Ngày 22/4, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên TƯ Đảng: Thuận Hữu- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch HNBVN; Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Trần Bình Minh- Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi- Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Linh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội: Hồ Quang Lợi, Mai Đức Lộc, Nguyễn Bé cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020; đại diện các Ban, ngành cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho 307 chi hội, Liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tham dự.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị cũng tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến: Giải báo chí quốc gia; Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội; thực hiện 10 Quy định đạo đức người làm báo...

Hội nghị đã đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến chủ đề hoạt động của năm là: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí 2026; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Nhà báo năm 2016 tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, về công tác tổ chức Hội, trong năm 2016, Hội Nhà báo vừa củng cố bộ máy, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X vừa tiến hành công tác đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2016- 2021, kết hợp ra soát đội ngũ.

Tính đến tháng 3/2017, Hội Nhà báo Việt Nam có 280 đơn vị cấp Hội trực thuộc, bao gồm: 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 Liên chi hội và 199 Chi hội với gần 19,300 hội viên. Năm 2016 thành lập mới 9 chi hội, đổi tên 2 Chi hội, kết nạp 1.648 hội viên, tiến hành xóa tên 357 hội viên, 2 trường hợp khai trừ.

Về công tác nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Hội. Do đó, trong năm 2016, Trung ương Hội và các cấp Hội đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt nghiệp vụ phong phú như: hội thảo, tập huấn, giao lưu, tọa đàm mang tầm quốc gia cùng nhiều hoạt động nghiệp vụ với nội dung thiết thực, chất lượng cao được các cấp Hội, hội viên hưởng ứng tích cực.

Trong năm qua, Ban nghiệp vụ đã tổ chức 27 hoạt động nghiệp vụ, trong đó 11 hội thảo, tọa đàm khoa học - nghiệp vụ báo chí, phối hợp tổ chức 11 giải báo chí và tham gia tổ chức nhiều sự kiện báo chí khác.

Các đại biểu dự Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng các đại biểu dự Hội nghị

Cũng trong năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục triển khai Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia, Hội Nhà báo đã chủ trì và tham gia chủ trì 11 giải báo chí toàn quốc, thủ hút nhiều hội viên tham gia…

Trong năm 2016, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức được 108 lớp học cho hơn 3.000 lượt hội viên trong cả nước. Công tác tổ chức, nội dung, chương trình lớp học sát với thực tế…

Về công tác Kiểm tra, công tác bảo vệ quyền tác nghiệp, bảo vệ hội viên, xử lý đơn thư khiếu nại, khiếu kiện được Hội Nhà báo rất quan tâm. Năm 2016, số lượng đơn thư Ban Kiểm tra Trung ương tiếp nhận giảm 25,9% so với năm 2015. Tính đến hết ngày 30/12/2016, Ban đã tiếp nhận 40 đơn thư. Ngoài ra Ban nhận được 14 đơn thư về các vụ việc không thuộc chức năng của Hội Nhà báo Việt Nam.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong năm 2017, Lãnh đạo Hội Nhà báo VN đã nêu 15 nội dung, vấn đề đáng chú ý, cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

Một trong số các nội dung được nêu, đó là: Hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Thông báo số 294/TB-VPCP ngày 8/8/2013 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước để đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội, qua đó thúc đẩy hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 120/CT-HNBVN ngày 10/4/2017 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Chương trình hành động của HNB VN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, trong năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát bộ máy tổ chức Hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng hội viên vi phạm pháp luật, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam  nêu, Hội nghị đã được nghe 4 Dự thảo báo cáo và nhiều tham luận đóng góp ý kiến, các đại biểu đều đánh giá cao dự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên hội Nhà báo. Hoạt động Hội  có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội , nghề nghiệp của người làm báo.

Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới của các cấp Hội như: Trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ và các phong trào do Trung ương Hội phát động, vẫn còn một số nhà báo, hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, một số cơ quan báo chí vi phạm các quy định của cơ quan nhà nước, đồng thời gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2017.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề hoạt động của năm 2017, đồng chí Thuận Hữu đề nghị các cấp Hội đầu tư nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tiễn chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như chất lượng báo chí. Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh một số vấn đề cần thực hiện, trong đó có việc các cấp Hội tổ chức quán triệt, thực hiện Luật báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đến tất cả các tổ chức Hội và hội viên. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức người làm báo…

Kết thúc Hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị  

 

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các đơn vị

 

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các đơn vị


Đinh Bách (bài,ảnh)


Ý kiến bạn đọc