"Hot girl" Thanh Hóa: Sai từ khi bổ nhiệm đến lúc thôi việc!

09:00, 30/03/2017
|

(VnMedia) - Cả việc bổ nhiệm thần tốc cũng như cho thôi việc một cách “bí mật” đều có những sai phạm nhưng do bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức nên không đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà này...

Sáng nay (30/3), UBND tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010-2015, trong đó có trường hợp của bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Việc bổ nhiệm

Việc bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh có nhiều sai phạm

Bổ nhiệm thần tốc sai

Theo thông báo, ngày 07/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1469/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, trong đó có danh sách trúng tuyển đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh; Ngày 13/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 3212/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, trong đó bà Trần Vũ Quỳnh Anh trúng tuyển công chức vào Sở Xây dựng.

Ngày 27/9/2013, Giám đốc Sở Xây dựng có Quyết định số 2991/QĐ-SXD tuyển dụng công chức đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, công tác tại phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, kể từ ngày 30/9/2013.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, việc khai lý lịch Đảng viên, khai phiếu Đảng viên và khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên của bà Quỳnh Anh chưa đầy đủ, vi phạm Điều lệ Đảng

Thông báo cũng khẳng định, việc Giám đốc Sở Xây dựng liên tiếp bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, trong khoảng thời gian chưa đến 7 tháng (từ 18/4/2014 đến 7/11/2014), là sai quy định.

Cụ thể, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. Tiếp đó, ngày 07/11/2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh –Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

"Việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ ba năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước”, là không đúng quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002, của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo", thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ.

Không công khai chuyện cho thôi việc cũng sai

Ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Sau 3 ngày (tức ngày 23/9/2016), Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Về vấn đề này, thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Việc Giám đốc Sở Xây dựng cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc là đúng quy định. Tuy nhiên, thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng thừa nhận, việc Giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo Sở Nội vụ là không đúng theo quy định tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh; không thông báo công khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan biết là không đúng với Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Cũng theo thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện hồ sơ công chức của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, đã không còn lưu giữ tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Vì ngày 23/9/2016, ông Chánh Văn phòng Sở Xây dựng đã bàn giao hồ sơ cho bà Quỳnh Anh, khi bà này nhận quyết định thôi việc và việc này cũng không đúng quy định tại khoản 4, điều 9 thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012, của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Về việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, kết luận cho biết không phát hiện được bà này có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà này.

Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ, trong quá trình khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hàng năm, bà Trần Vũ Quỳnh Anh ngoài việc vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, còn vi phạm quy định không "khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình". Những vi phạm này, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng và cá nhân bà Quỳnh Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo Điều lệ Đảng và các quy định khác của Trung ương.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc