Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công chức luôn tươi cười khi tiếp dân

16:56, 23/03/2017
|
(VnMedia) Khách đến, được chào hỏi; khách ở, luôn tươi cười; khách hỏi, được tư vấn; khách yêu cầu, phải tận tâm; khách cần, được thông báo; khách vội, giải quyết nhanh; khách chờ, được xin lỗi; khách phàn nàn, phải lắng nghe; khách nhờ, luôn chu đáo; khách về, được hài lòng….
 
Kỷ cương hành chính

Siết chặt kỷ cương phải tránh kiểu phong trào - ảnh minh họa

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Theo đó, mục đích của kế hoạch chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền. Đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương trên toàn thành phố; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các ngành, các địa phương; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào.

"Các hoạt động có chiều sâu, nội dung thiết thực, kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Các giải pháp được tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ." - Văn bản của UBND Thành phố nhấn mạnh.

Với mục tiêu thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành c hính trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu tổ chức quán triệt và niêm yết tại tất cả các bộ phận tiếp dân, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị thực hiện dịch vụ công 10 nội dung sau:

Khách đến, được chào hỏi; khách ở, luôn tươi cười; khách hỏi, được tư vấn; khách yêu cầu, phải tận tâm; khách cần, được thông báo; khách vội, giải quyết nhanh; khách chờ, được xin lỗi; khách phàn nàn, phải lắng nghe; khách nhờ, luôn chu đáo; khách về, được hài lòng.

Chủ tịch Thành phố đồng thời yêu cầu phải động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch này. Hằng tháng (định kỳ trước ngày 25 hàng tháng), hàng quý (định kỳ trước ngày 25 của tháng cuối quý) tổng hợp kết quả việc thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND thành phố.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc