Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa báo cáo gì với Thủ tướng việc nạo vét sông ở Bắc Ninh?

17:54, 22/03/2017
|

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa vừa có Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án xã hội hóa nạo vét trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu.

khai thác cát ở Bắc Ninh

Khai thác cát lòng sông Cầu ở Bắc Ninh khiến dư luận bức xúc - ảnh: ANTĐ

Báo cáo nêu rõ, dự án nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu các đoạn cạn từ Km1+000 đến Km30+000 do Công ty Cổ phần Trục vớt luồng hạ lưu (nhà đầu tư) thực hiện. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp &PTNN Bắc Ninh là tư vấm giám sát.

Theo báo cáo, trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, Bộ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang lấy ý kiến về chủ trương khảo sát, thiết kế, lập phương án thi công nạo vét luồng ĐTNĐ quốc gia tại các đoạn cạn từ km1+000 đến km30+000 sông Cầu.

UBND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cũng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương thực hiện dự án.” - báo cáo nêu rõ.

Đặc biệt, báo cáo của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khẳng định, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang; Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận chủ trương khảo sát, thiết kế, lập phương án thi công nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến sông Cầu, đoạn từ km1+000 đến km30+000.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cũng đã có Quyết định phê duyệt hồ sơ thực hiện của dự án cũng như văn bản việc chấp thuận phương án điều tiết khống chế đảm bảo ATGT đường thủy phục vụ thi công Dự án.

Ngày 27/2/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản đồng ý cấp phép thi công trong phạm vi đê điều cho Công ty Cổ phần Trục vớt luồng hạ lưu nạo vét các đoạn cạn từ Km1+000 đến Km30+000 trên sông Cầu. Ngày 05/03/2015, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang (Sở TN&MT, Sở GTVT), UBND huyện Yên Dũng, UBND các xã: Quang Châu, Vân Trung, Yên Lư, Nham Sơn, Thắng Cương, Tư Mại; các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh (Sở TN&MT, Sở GTVT, Sở NN&PTNT), UBND huyện Quế Võ, UBND các xã: Việt Thống, Nhân Hòa, Bằng An, Quế Tân, Phù Lương, Phù Lãng, Châu Phong, Đức Long và đơn vị tư vấn tiến hành bàn giao mốc giới dự án.

Tuy nhiên, ngày 29/11/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 374/UBND-NN.TN gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị dừng thực hiện dự án đề khảo sát lại hiện trạng luồng khu vực dự án. 2 ngày sau, ngày 1/12/2016, Cục ĐTNĐ Việt Nam có văn bản số 2555 tạm dừng thực hiện dự án.

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện dự án của Cục ĐTNĐ Việt Nam, ngày 14/12/2016, Bộ GTVT có văn bản số 14907 gửi UBND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Cục ĐTNĐ Việt Nam, giao Cục ĐTNĐ Việt Nam chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng của UBND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để kiểm tra hiện trạng luồng thuộc phạm vi dự án.

Khi dự án đang được tạm dừng, theo phản ánh của một số doanh nghiệp vận tải thủy và phương tiện thông tin đại chúng về tình hình khan cạn tại một số vị trí trên sông Cầu, ngày 9/1/2017, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Bắc Ninh (Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNN, Sở GTVT, UBND huyện Quế Võ) cùng đơn vị tư vấn độc lập tiến hành đo xác suất 4/11 vị trí đoạn cạn thuộc dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và báo cáo Bộ GTVT về kết quả khảo sát hiện trạng dự án.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT có văn bản số 1689 ngày 22/02/2017 gửi tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan.

Ngày 1/3/2017, Cục ĐTNĐ Việt Nam có văn bản yêu cầu nhà đầu tư chỉ được thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khi được sự chấp thuận của UBND tỉnh. Như vậy, theo báo cáo của Cục ĐTNĐ Việt Nam, dự án triển khai thi công ngày 4/5/2015 (tạm dừng thi công trong mùa lũ từ ngày 26/5/2015 đến 25/10/2015).

Trong năm 2016, dự án tạm dừng thi công từ ngày 11/3/2016 đến ngày 30/11/2016 theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra hiện trạng luồng khu vực thực hiện dự án. Và từ ngày 30/11/2016 đến nay, dự án vẫn tạm dừng thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại văn bản này, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng cho biết, hiện nay, trên các tuyến sông, vùng nước hàng hải có một số hoạt động liên quan đến khai thác cát sỏi lòng sông như khai thác mỏ do UBND cấp tỉnh cấp phép, bên cạnh đó vẫn còn hiện tượng lợi dụng chủ trương trên để khai thác cát sỏi lòng sông trái phép gây hậu quả xấu đối với đất đai, môi trường, tài sản, bức xúc đối với người dân và dư luận.

Ông Nghĩa cho rằng, công tác quản lý, thăm dò, cấp phép khai thác mỏ vật liệu trên một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia tại một số địa phương chưa tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy dẫn đến có sự chồng lấn giữa dự án nạo vét luồng và dự án khai thác mỏ của địa phương, có nơi chưa kiểm soát được các phương tiện tham gia thi công, gây lên tình trạng chưa đảm bảo trật tự trong giao thông đường thủy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực tế khi triển khai dự án xã hội hóa nạo vét luồng ĐTNĐ, gặp khó khăn nhất định trong kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án vì nạo vét luồng ở dưới nước, ranh giới khó xác định về phạm vi, bề rộng, chiều sâu nạo vét; việc giám sát của tư vấn giám sát ở một số dự án còn hạn chế; nhân lực giám sát của cơ quan quản lý dự án và lực lượng Thanh tra đường thủy còn mỏng, địa bàn rộng, khó khăn về kinh phí, trang thiết bị nên gặp khó khăn trong kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình thực hiện dự án, còn có một số nhà đầu tư chưa tích cực trong triển khai thực hiện dẫn đến phải chấm dứt, thu hồi dự án; thậm chí có nhà đầu tư đã bị cơ quan công an khởi tố, điều tra…

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để Bộ GTVT xây dựng Nghị định quy định nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa; trong đó có phần sử dựng vốn ngân sách nhà nước và kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước;

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố không quy hoạch thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông thuộc diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, đường thủy nội địa quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản); Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động thăm dò, cấp phép khai thác mỏ vật liệu trong khu vực vùng nước hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia...

Bộ GTVT hiện đang quản lý, khai thác 137 tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ) quốc gia với chiều dài 7071,8 km. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế nên hàng năm chỉ có thể bố trí được khoảng từ 50-100 tỷ đồng để nạo vét duy tu một số đoạn tuyến ĐTNĐ quốc gia, do đó chủ trương thực hiện xã hội hóa theo hình thức nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét, không sử dụng ngân sách nhà nước là cần thiết.

Các doanh nghiệp đầu tư kinh phí để thực hiện nạo vét, sản phẩm tận thu được bán để bù đắp chi phí cho nhà đầu tư bỏ ra để thực hiện việc nạo vét.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số có 66 dự án, trong đó 1 dự án hoàn thành, đã bàn giao đưa vào sử dụng; 15 dự án đang thi công; 6 dự án đang tạm dừng thi công; 16 dự án đã hết hạn hợp đồng, đang làm thủ tục chấm dứt, thanh lý hợp đồng; 3 dự án đã hoàn thành thủ tục nhưng chưa triển khai thi công (địa phương chưa đồng thuận); 3 dự án đã hoàn thành thủ tục để thi công, chưa ký Hợp đồng; 22 dự án đã chấm dứt.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc