Bộ Nội vụ kết luận thanh tra việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh

10:24, 09/03/2017
|
Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ công bố chiều 8/3, vào thời điểm ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng, Bộ Công thương đã bổ nhiệm sai quy định hàng loạt trường hợp, trong đó có vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.
 
Bộ Công Thương cho biết, hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh
Bộ Công Thương cho biết, hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh

Bổ nhiệm 7 trường hợp vượt quá số lượng cấp phó

Bộ Nội vụ vừa ra thông báo kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1/01/2015 đến 30/6/2016 của Bộ Công Thương. Theo kết luận, từ năm 2011 đến năm 2014, Bộ trương Bộ Công Thương (thời điểm đó là ông Vũ Huy Hoàng) đã quyết định bổ nhiệm 248 trường hợp. Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra khẳng định, có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu. Tại thời điểm bổ nhiệm còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị, 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ; có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức…

Ngoài các trường hợp nêu trên, trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương còn bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Quyết định số 1169/QĐ-BCT ngày 04/02/2015). Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh, vì ông Thanh đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2015, mặt khác các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Cũng trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bổ nhiệm 7 trường hợp cấp Phó Vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật; thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định khác có liên quan; kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức đối với 1 trường hợp được tiếp nhận năm 2008 nêu trên và các công chức, viên chức hiện đang công tác để xử lý theo quy định đối với những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ; xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để phù hợp với quy định hiện hành…

Theo Tiền Phong

 


Ý kiến bạn đọc